Big Data – personvernprinsipper under press

En av utfordringene ved Big Data-analyse er at innsamlede opplysninger som hver for seg ikke er sensitive, gjennom sammenstilling kan gi et sensitivt resultat.

Kameraovervåking på arbeidsplassen

Det skal mye til for å overvåke de ansatte, siden de ansatte også har rett til personvern på arbeidsplassen.

Innebygd personvern

Innebygd personvern betyr at det tas hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av et system eller en løsning.

Personvernombud

Dagens personvernombudsordning er frivillig, men de nye GDPR regler gjør at mange får en plikt til å opprette personvernombud

Mobil overvåkning av ansatte, utstyr og varer

Bruk av teknologier som GPS, mobilposisjonering, elektroniske kjørebøker, PDA og mobiler til å overvåke hvor de ansatte er

Informasjonskapsel

Informasjonskapsel er små midlertidige filer med tekst eller binær data. De blir generert av og lagret på din enhet (pc/pad/mac/mobil)

Elektroniske kjørebok

En elektronisk kjørebok er en GPS-basert kjørebok som monteres fast i kjøretøyet og som registrerer faktisk kjørt distanse, dato og klokkeslett.

Internett overvåking

Kan en arbeidsgiver overvåke din internettbruk? I denne artikkelen går vi igjennom regleverket på området.

Personvern

Personvern er knyttet til hvilke muligheter den enkelte har til å selv vite og kontrollere hva slags, når, hvordan og hvor mye informasjon om dem selv som spres til andre.

E-postovervåking og innsyn i e-post

Arbeidsgiver kan gjøre innsyn i ansattes e-post når det er grunn til å tro at det er informasjon i e-postkassen som er nødvendig for driften