Surfe-regler på Internett

Det beste sikkerhetsrådet vi kan gi deg er dette: - Bruk sunn fornuft og følg noen enkle surfe-regler for å beskytte deg selv mot malware og uønskede hackerangrep.

E-handel (elektronisk handel)

Hva er e-handel, hvilke former finnes og hvilke utfordringer skaper overgangen til e-handel?

Informasjonskapsel

Informasjonskapsel er små midlertidige filer med tekst eller binær data. De blir generert av og lagret på din enhet (pc/pad/mac/mobil)

Relasjonsmodellen

Relasjonsmodellen er en databaseadministrasjonmodell, basert på predikatlogikk og mengdelære.

Big Data verdikjeden -> Innsamling av data

Det første trinnet i verdikjeden for Big Data er innsamling av opplysninger som skal danne grunnlag for videre analyse.

Marketing automation system

Software for å utføre, holde kontroll på og automatisere markedsføringsoppgaver og prosesser.

De vanligste sikkerhetshullene

Etter å ha jobbet med sikkerhet i 25 år og lest hundrevis av studier om datasikkerhet kan de vanligste sikkerhetshullene i privatpersoners og småbedrifters datasikkerhet oppsummeres i følgende sikkerhetshull.

Visualiser din nye informasjonsstruktur

Enhver verdiaktivitet, bindeledd og samhørighetsforhold i en verdikjede styres av "input" fra virksomhetens informasjonsystem og skal gi en eller annen form for "output" tilbake til informasjonsystemet.

Hvilken informasjon samler business intelligence inn?

En gjennomgang av hvilken informasjon man trenger å samle inn til sitt Business Intelligence system

Domene

Funksjonen til et domene er å gjøre om IP-adresser til forstålige ord som er lett å huske.

HTML (HyperText Markup Language)

HTML benyttes til å strukturere informasjon – angi elementer som overskrifter, avsnitt, lister og så videre – og kan, i en viss grad, brukes til å beskrive utseende og semantikk i et dokument.

Business Intelligence – et etterretningssystem som bygger på et datavarehus

Normalt fremstår slike Business Intelligence løsninger som et rapporteringssystem som baserer seg på en datavarehusløsning for å innhente, strukturere og formidle den forretningkritiske informasjonen.

Big Data og sikkerhet

På denne siden finner du en rekke råd og tips for hva du bør gjøre for å sikre ditt Big Data system mot uautorisert tilgang.

Datanettverk (nettverk)

Et digitalt nettverk som kobler sammen alle brukerne i dette nettverket via en nettverktjener (nettverksserver)

Work Centered Analysis (WCA)

Et rammeverk som viser forholdet mellom virksomhetens forretningsprosesser og informasjonssystemer

Kameraovervåking på arbeidsplassen

Det skal mye til for å overvåke de ansatte, siden de ansatte også har rett til personvern på arbeidsplassen.

Innføring av ny teknologi

Konsekvensene av å innføre ny teknologi i virksomheten og hva som kreves for at investeringen skal bli vellykket.

Trojaner (trojansk hest)

En trojanske hest eller trojaner er et uønsket tilleggsprogram i form av en fil som utfører uønskede handlinger på din datamaskin, nettbrett eller smarttelefon.

Hva er databasedesign, og hvordan gå frem for å lage en...

Database design er prosessen med å strukturere dataene man ønsker å samle inn, kode, organisere, lagre, analysere, gjenfinne og presentere i en detaljert datamodell som kan danne grunnlaget for å utvikle en database.

Blockchain

En blockhain i sin enkleste form handler om å overføre eierskapet til filer mellom to parter, Her går vi igjennom betydningen for deg.

Informasjonsteknologiens kjennetegn og muligheter

Teknologi kan brukes til å effektivisere virksomheten og virksomhetens verdiskapning på mange måter.

Verdikjeden til Big Data

En svært forenklet presentasjon av verdikjeden for Big Data. Det vil si prosessen fra innsamling av data til lagring, aggregering og analyse.

Personvernerklæring mal

En mal for hvordan personvernerklæringen kan skrives. Laget for å dekke behovet til generelle nettsteder og ikke hele virksomheten som helhet

Datasikkerhet

Alle kan hackes, og sannsynligvis er du blitt hacket minst en gang allerede. Spørsmålet er derfor: – Hva kan du gjøre for å beskytte deg?

Bruk av mobiltelefon på jobben (mobil reglement)

Hvilke reglement bør virksomheten etablere for bruk av mobiltelefon på jobben. Her finner du rådene du trenger.

VPS (Virtual Private Server)

En VPS er en server som ikke er installert direkte på den fysiske maskinvaren den kjører på. Den kjører i stedet på toppen av et operativsystem beregnet på virtualisering av servere.

Big Data plan

Big data planen bør bygges opp på samme måte som alle andre strategiske planer. Det vil si at den bør bestå av følgende hovedelementer:

Digital dømmekraft

Handler om å kunne skille sannhet fra løgn på nett, ivareta personvernet, og behandle andre med like stor respekt online som offline.

Hvordan fungerer Internett?

Hva som kreves for å benytte nettet på ønsket måte er avhengig av om vi ser problemstillingen fra en brukers ståsted eller en innholdsleverandør sitt ståsted

Business Inteligence som styringsverktøy

Business Intellignce er et elektronisk overvåking- og etterretningssystem for å opprettholde en stabil tilstand, preget av harmoni tilstand i alle delene av systemet til virksomheten.

Passordregler

8 av 10 passord kan knekkes i løpet av kort tid. Det er derfor essensielt viktig at du har et sikkert passord som ikke kan knekkes enkelt

Hva er Web 2.0?

Du har sikkert allerede støtt på begrepet Web 2.0 flere ganger de siste årene, men hva betyr egentlig Web 2.0?

Database format

Alle dataene et digitalt informasjonssystem samler inn legges inn i en kjempestor database for videre behandling.

Telefoni og datakommunikasjon

Hvilken løsning for telefoni bør små- og mellomstore firmaer og organisasjoner velge?

Personvernombud

Dagens personvernombudsordning er frivillig, men de nye GDPR regler gjør at mange får en plikt til å opprette personvernombud

Management Information Systems

Management Information Systems (MIS) er et digitalt informasjonssystem som skal dekke mellomledernes behov for kontroll av virksomheten.

Sonefil

En sonefilen er en fil på navnetjeneren som forteller hvilke IP-adresser domene benytter for ulike tjenester. Sonefilen forteller med andre ord IP-adressen til hvor dine ulike Internett tjenester finnes.

Data mining gir nye muligheter

Data mining er en teknikk for å finne skjulte mønstre i store mengder med data, og er den mest sofistikerte form for analyse.

Slik beskytter du deg mot spam

Selv om antall -postmeldinger som inneholdt spam, det vil siuønsket s-post, sank i fjor, er fortsatt 8 av 10 e-postmeldingersom sendes på Internett spam.

Webserver

En webserver eller vevtjener er et dataprogram som lagrer og utleverer data til internett. De to største webserverne er idag Apache og IIS.