Datanettverk (nettverk)

Et digitalt nettverk som kobler sammen alle brukerne i dette nettverket via en nettverktjener (nettverksserver)

Proxy-server

Proxy-server er en datamaskin som sitter mellom en klientdatamaskin og Internett, og gir indirekte nettverkstjenester til en klient.

Arbeidsstasjon (Klient, også kalt personlig datamaskin)

En datamaskin som er laget for å være en digital arbeidsplass. Normalt er arbeidsstasjonene knyttet sammen gjennom et nettverk

File Transfer Protocol (FTP)

En filoverføringsprotokoll som brukes for å overføre filer mellom to enheter i et TCP/IP nettverk. F.eks. en bruker og ett nettsted.

5G nettverk – vil løse dagens nettverksproblemer

5G er et begrep vi benytter for femte generasjons mobiltjenester i mobilnettet.

ISP (Internet Service Provider)

Med internettlinje menes: En datalinje som tillater kommunikasjon over TCP/IP protokollen og som er koblet på stamnettet for Internett via en node

DHCP

DHCP er en forkortelse for "Dynamic Host Configuration Protocol", eller "Den dynamiske vertskonfigurasjonsprotokollen" på norsk.

Blockchain

En blockhain i sin enkleste form handler om å overføre eierskapet til filer mellom to parter, Her går vi igjennom betydningen for deg.

Nettverksserver (Server, også kalt tjener)

Nettverkservere er: kraftige datamaskiner som er satt opp til å serve en eller flere tjenester til alle brukerne av et LAN nettverket.

VPN (virtuelt privat nettverk)

En VPN gjør at to datamaskiner (eller nettverk) kan sikkert kan kobles sammen som om de er fysisk koblet sammen. 

Brannmur

Maskinvare og/eller programvare som beskytter datanett mot uønsket kommunikasjon.

Webserver

En webserver eller vevtjener er et dataprogram som lagrer og utleverer data til internett. De to største webserverne er idag Apache og IIS.

SSL | Secure Sockets Layer

Secure Sockets Layer, SSL, er en protokoll som tillater autentisering mellom en klient (maskin/mobil) og en tjener (server) for å opprette en autentisert og kryptert tilkobling.