Rutere og rutingtabell

Rutere brukes til å knytte sammen to eller flere nettverkssegmenter, og filtrerer (rute) datapakker til riktig port på samme måten som bro

DNS (navnetjenere)

DNS er en forkortelse for “Domain Name System” eller “navnetjenere” som vi sier på norsk.

VPN (virtuelt privat nettverk)

En VPN gjør at to datamaskiner (eller nettverk) kan sikkert kan kobles sammen som om de er fysisk koblet sammen. 

Proxy-server

Proxy-server er en datamaskin som sitter mellom en klientdatamaskin og Internett, og gir indirekte nettverkstjenester til en klient.

DHCP

DHCP er en forkortelse for "Dynamic Host Configuration Protocol", eller "Den dynamiske vertskonfigurasjonsprotokollen" på norsk.

Arbeidsstasjon (Klient, også kalt personlig datamaskin)

En datamaskin som er laget for å være en digital arbeidsplass. Normalt er arbeidsstasjonene knyttet sammen gjennom et nettverk

5G nettverk – vil løse dagens nettverksproblemer

5G er et begrep vi benytter for femte generasjons mobiltjenester i mobilnettet.

VPS (Virtual Private Server)

En VPS er en server som ikke er installert direkte på den fysiske maskinvaren den kjører på. Den kjører i stedet på toppen av et operativsystem beregnet på virtualisering av servere.

TCP/IP

TCP/IP er en gruppe kommunikasjonsprotokoller som benyttes for å koble sammen datamaskiner i nettverk.

Datanettverk (nettverk)

Et digitalt nettverk som kobler sammen alle brukerne i dette nettverket via en nettverktjener (nettverksserver)

Nettverksserver (Server, også kalt tjener)

Nettverkservere er: kraftige datamaskiner som er satt opp til å serve en eller flere tjenester til alle brukerne av et LAN nettverket.

Blockchain

En blockhain i sin enkleste form handler om å overføre eierskapet til filer mellom to parter, Her går vi igjennom betydningen for deg.

Nettsky

Det store spektret av nettsky tjenester som i dag finnes kan grovsorteres i tre hovedkategorier som ofte omtales i media