Nettside og nettsted

En gjennomgang av hva en nettside og nettsted er og hva som kreves for å få et eget nettsted.

TCP/IP

TCP/IP er en gruppe kommunikasjonsprotokoller som benyttes for å koble sammen datamaskiner i nettverk.

E-handel (elektronisk handel)

Hva er e-handel, hvilke former finnes og hvilke utfordringer skaper overgangen til e-handel?

HTML (HyperText Markup Language)

HTML benyttes til å strukturere informasjon – angi elementer som overskrifter, avsnitt, lister og så videre – og kan, i en viss grad, brukes til å beskrive utseende og semantikk i et dokument.

Virtuell virkelighet (Virtual Reality – VR)

En teknologi som gjør det mulig for en bruker å gå inn i et digitalt simulert eller gjenskapt miljø fra virkeligheten

Publiseringsløsning

For å kunne lage egne nettsider som knyttes sammen til et nettsted trenger du en publiseringsløsning. Med publiseringsløsning menes: Et program for å lage, oppdattere og publisere nettsider

Domene

Funksjonen til et domene er å gjøre om IP-adresser til forstålige ord som er lett å huske.

Hva er Web 2.0?

Du har sikkert allerede støtt på begrepet Web 2.0 flere ganger de siste årene, men hva betyr egentlig Web 2.0?

Webserver

En webserver eller vevtjener er et dataprogram som lagrer og utleverer data til internett. De to største webserverne er idag Apache og IIS.

Velg riktig domene – din identitet på Internett

Før var det bygninger og maskiner som gjaldt, nå er ofte de største verdiene knapt synlige. De består ikke av materielle verdier, men av immaterielle.

File Transfer Protocol (FTP)

En filoverføringsprotokoll som brukes for å overføre filer mellom to enheter i et TCP/IP nettverk. F.eks. en bruker og ett nettsted.

5G nettverk – vil løse dagens nettverksproblemer

5G er et begrep vi benytter for femte generasjons mobiltjenester i mobilnettet.