Hjem IKT-systemer Informasjonssystemer

Informasjonssystemer

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

ERP-system (foretaksystem)

Transaksjonsprosesseringssystemer som integrerte alle de forskjellige funksjonsområdene i ett samlet system kalles ERP-system.

Transaksjonsprosesseringssystemer

Systemer for å håndtere transaksjoner kaller vi for transaksjonsprosesseringssystemer eller bare TPS

Management Information Systems

Management Information Systems (MIS) er et digitalt informasjonssystem som skal dekke mellomledernes behov for kontroll av virksomheten.

Hvilke informasjonssystemer trenger virksomheten?

Hvilke informasjonssystemer en virksomhet trenger er avhengig av hva virksomheten holder på med, antall ansatte, konkurransesituasjonen og en rekke andre faktor som det tar for lang tid å komme inn på her.

IKT-strategi

En overordnet plan som beskriver hvordan virksomheten skal utnytte IKT for best mulig å realisere sine mål og strategier.

Andre nødvendige informasjonssystemer

Hvilke andre nødvendige informasjonssystemer virksomheten trenger, utenom de jeg allerede har vært inne på er avhengig av hva virksomheten holder på med og hvem som er deres kunder.

OLAP

OLAP er en forkortelse for "OnLine Analytical Processing" som er en "analytisk måte" å trekke ut data på.

Planleggingsmodell for informasjonssystemet

På denne siden finner du en generell planleggingsmodell for utviklingen av nye informasjonssystemer og analyser av eksisterende.

Work Centered Analysis (WCA)

Et rammeverk som viser forholdet mellom virksomhetens forretningsprosesser og informasjonssystemer