Hjem IKT-systemer Informasjonssystemer

Informasjonssystemer

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

OLAP

OLAP er en forkortelse for "OnLine Analytical Processing" som er en "analytisk måte" å trekke ut data på.

Marketing automation system

Software for å utføre, holde kontroll på og automatisere markedsføringsoppgaver og prosesser.

Planleggingsmodell for informasjonssystemet

På denne siden finner du en generell planleggingsmodell for utviklingen av nye informasjonssystemer og analyser av eksisterende.

Legacy-systemer

Betyr "nedarvede system". Normalt er dette et gammelt system som er blitt flikket på gjennom flere år for å gjøre det perfekt for en oppgave

Andre nødvendige informasjonssystemer

Hvilke andre nødvendige informasjonssystemer virksomheten trenger, utenom de jeg allerede har vært inne på er avhengig av hva virksomheten holder på med og hvem som er deres kunder.

Informasjonssystem

Et system for innsamling, bearbeiding, lagring, overføring og behandling av informasjon

API (Application Programming Interface) og bots

API er helt nødvendig for å få IT-systemer til å snakke sammen. Det er også en forutsetning for å koble smarte produkter sammen via internett.

Management Information Systems

Management Information Systems (MIS) er et digitalt informasjonssystem som skal dekke mellomledernes behov for kontroll av virksomheten.

Transaksjonsprosesseringssystemer

Systemer for å håndtere transaksjoner kaller vi for transaksjonsprosesseringssystemer eller bare TPS