Du må tillate JavaScript å kjøre på din enhet for å se denne siden.
Gå til Innstillinger for din nettleser og tillat bruk av JavaScript og informasjonskapsler.
Hjem IKT-systemer Informasjonssystemer

Informasjonssystemer

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Informasjonsteknologiens kjennetegn og muligheter

Teknologi kan brukes til å effektivisere virksomheten og virksomhetens verdiskapning på mange måter.

Informasjonssystem

Et system for innsamling, bearbeiding, lagring, overføring og behandling av informasjon

5-nivå-modell effekten av IKT teknologi i organisasjonstrukturen

En modell for å beskrive hvilken effekt virksomheten kan forvente seg ved å ta i bruk IKT-teknologi som et virkemiddel i organisasjonsutviklingen.

Andre nødvendige informasjonssystemer

Hvilke andre nødvendige informasjonssystemer virksomheten trenger, utenom de jeg allerede har vært inne på er avhengig av hva virksomheten holder på med og hvem som er deres kunder.

Legacy-systemer

Betyr "nedarvede system". Normalt er dette et gammelt system som er blitt flikket på gjennom flere år for å gjøre det perfekt for en oppgave

Foretakssystemer (Enterprise Resource Planning systemer (ERP))

Transaksjonsprosesseringssystemer som integrerte alle de forskjellige funksjonsområdene i ett samlet system

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management (CRM) er i hovedsak et teknologisk hjelpemiddel for bedrifter, og omtales ofte som et CRM-system

Marketing automation system

Software for å utføre, holde kontroll på og automatisere markedsføringsoppgaver og prosesser.

IKT-strategi

en overordnet plan som beskriver hvordan virksomheten skal utnytte IKT (informasjonsteknologi) for best mulig å realisere sine virksomhetsmål og -øvrige strategier.
/div>
<