Hjem IKT-systemer Informasjon

Informasjon

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Digital kompetanse og digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter er definert som en av fem grunnleggende ferdigheter for barn og unge. I EU er digital kompetanse en av åtte nøkkelkompetanser for livslang læring.

Kontekstuell informasjons struktur

Når vi snakker om den kontekstuelle informasjonsstrukturen mener vi prosessen informasjonen går igjennom fra de foreligger som rådata, dvs. data av typen: 8,90, 22 10 55 63, 10.09.95, 123AS, til den foreligger som kunnskap og visdom.

Kjerneprosess 4: Informasjon

Informasjonen virksomheten besitter og måten den benytter seg av den i verdiskapningen er virksomhetens viktigste strategiske ressurs.

Internkommunikasjon

Med intern kommunikasjon menes iInformasjonsflyten og utvekslingen av ideer og synspunkter mellom ledere og medarbeidere, og også kommunikasjonen mellom enkeltpersoner og grupper på forskjellige nivåer og i ulike enheter eller deler av organisasjonen

Informasjonsbruk

Teoretisk kan man skille mellom konseptuell, instrumentell og symbolsk bruk av informasjon. Forskjellen kan forklares slik:

Teknologisk informasjonsstruktur

Hvordan skal IT og annen bruk av teknologi i informasjonssystemene integreres med organisasjonens eksisterende tekniske infrastruktur?

Logisk informasjonsstruktur

Den logiske informasjonstrukturen angir hvordan informasjonen er innsamlet, kodet, organisert, analysert og lagret, samt hvordan den distribueres og presenteres til brukerne.

Informasjonsstruktur

En gjennomgang av hva en informasjonstruktur er og hvilke 3 del-systemer som inngår i informasjonstrukturen..

Informasjonsøkonomi

I hvilken situasjoner har informasjon noen verdi, og hvilken verdi har informasjonen ?

Hvor mye informasjon trenger vi ?

Poenget er å kunne skaffe nok informasjon frem til neste beslutning. Det er innovasjon (nytenkning), ikke informasjon som er minimumsfaktoren i markedsføring og organisasjonsutvikling forøvrig.
Close