Operativsystem

Operativsystemet styrer alt som skjer på en datamaskin og avgjør hvilke teknologier de er mulig å installere på den.

Maskinvare plattform

Når IKT-strategien skal legges er noe av det første som må avklares hvilken type maskinvare virksomheten skal velge å gå for på server- og brukersiden.

Bruk av mobiltelefon på jobben (mobil reglement)

Hvilke reglement bør virksomheten etablere for bruk av mobiltelefon på jobben. Her finner du rådene du trenger.

Database

En database er et elektronisk arkiv som kan sammenlignes med et manuelt arkivskap. Her finner du de viktigste grunnene for hvorfor du trenger en

Programvareplattform

Samtidig som virksomheten bestemmer seg for hvilken maskinvareplattform de skal satse på, må de velge programvareplattform.