Database

En database er et elektronisk arkiv som kan sammenlignes med et manuelt arkivskap. Her finner du de viktigste grunnene for hvorfor du trenger en

IT-strategi

Mange tror det er bare å starte innkjøp av datamaskiner, programvare og annet utstyr for å innføre IT-teknologi i en virksomhet eller bytte ut eksisterende teknologi med IT-systemer. Så enkelt er virkeligheten ikke.

Database format

Alle dataene et digitalt informasjonssystem samler inn legges inn i en kjempestor database for videre behandling.

Operativsystem

Operativsystemet styrer alt som skjer på en datamaskin og avgjør hvilke teknologier de er mulig å installere på den.

Programvareplattform

Samtidig som virksomheten bestemmer seg for hvilken maskinvareplattform de skal satse på, må de velge programvareplattform.

Maskinvare plattform

Det første som må avdekkes er hvilken type maskinvare virksomheten skal velge å gå for på server- og brukersiden

Telefoni og datakommunikasjon

Hvilken løsning for telefoni bør små- og mellomstore firmaer og organisasjoner velge?

Sikkerhetskopiering

Hvilke data skal sikkerhetskopieres og hvor ofte? Hvilke rutiner bør etableres? På denne siden finner du rådene du trenger.

Datautstyr på arbeidsplassen

Følger virksomheten disse anbefalingene har virksomheten lagt grunnlaget for en effektiv og trygg datahverdag.

LAN nettverket

De fleste virksomheter har et LAN nettverk som kobler sammen de ulike datamaskinene til virksomheten via en nettverkskabel, switcher og routere

E-post – retningslinjer og reglement for virksomheter

En gjennomgang av hvilke retningslinjer virksomheten bør gjennomføre for bruk av epost i virksomheten.