Du må tillate JavaScript å kjøre på din enhet for å se denne siden.
Gå til Innstillinger for din nettleser og tillat bruk av JavaScript og informasjonskapsler.
Hjem IKT-systemer Databasedesign

Databasedesign

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Indekseringsspråk (i-språk)

Språket vi bruker innen datamodellering kalles indekseringspråk, indeksspråk eller bare i-språk.

Normalisering

Metode for å kontrollere strukturen på relasjonsdatabasen før den implementeres. Mål: unngå redundans og problemer med anomalier.

Relasjonsmodellen

Relasjonsmodellen er en databaseadministrasjonmodell, basert på predikatlogikk og mengdelære.

Krav til en kundedatabase

All viktig informasjonen man har om sine kunder og prospect bør legges inn i kundebasen, slik at man ikke mister informasjonen, og raskt kan finne tilbake til den.

Hvorfor utvikle en kundedatabase?

En gjennomgang av de viktigste grunnene for å utvikle en skikkelig kundedatabase for å optimalisere effekten av markedsinnsatsen.

Hvilke opplysninger trenger vi i en kundedatabase?

En gjennomgang av hvilken opplysninger som bør inngå i en kundedatabase.

Hvilken informasjon kan lagres i en database?

Det finnes lover og regler som angir hvilken informasjon det er lov til å lagre i en database. De viktigste reglene finnes i Lov om personvern.

Fullfilment (oppfølging) og kundelojalitet

Alle organisasjoner må ha et velutviklet oppfølgingssystem som består av en serie tiltak som påbegynnes når en direkte reklameaktivitet eller annen salgsinnsats har resultert i en ordre eller mottakelse av et svar.
/div>
<