Nettstedets plass i virkemiddelstrategien


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 8 av 26 artikler om Digital markedsføring >> Eget nettsted
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Alle media-kanaler har sin sterke og svake sider. Slik er det også med et nettsted. For at nettsted strategien skal bli suksessfull må man legge vekt på å utnytte mediets egenart, og integrere nettstedet som ett av mange konkurransevirkemiddeler i virksomhetens marketing-mix (konkurransevirkemiddel strategi) og promotion-mix (kommunikasjonvirkemiddel strategi).

Ett av virkemidler i virksomhetens virkemiddelstrategi

Når dette er sagt må det samtidig legges til at nettstedet sjelden eller aldri er den eneste Internett aktiviteten virksomheten gjennomfører. Riktignok er nettstedet selve hjerte for enhver virksomhets identitet på Internett, men det brukes aldri alene. Normalt har f.eks. stadig flere virksomheter egne Facebook sider, Twitter profil, YouTube profil osv., samtidig som mange bruker Internett annonser, epostmarkedsføring og ligende aktiviteter for å skape oppmerksomhet, vekke interesse og skape trafikk til nettsidene. Skal nettsidene bli en suksess må også alle disse aktivitetene integreres til en enhetlig kommunikasjonvirkemiddel strategi for nettsatsningen, hvor man prøver å utnytte de ulike digitale media-kanalenes sterke sider på en måte som gjør at alle aktivitetene bygger opp under hverandre for å gjøre hverandre sterke.

Kommunikasjonvirkemiddelstrategi for Internett

For at denne miksen av digitale kommunikasjonvirkemidler skal kunne bygge opp under hverandre gjøre hverandre sterke er det selvfølgelig en forutsetning at du vet hva du ønsker å oppnå med de ulike virkemidlene som planlegges, noe som igjen kreves at du setter opp en oversikt over hva som er formålet med de ulike aktivitetene som gjennomføres.

kanal-formal

 Utgangspunktet er kundens kjøpsprosess

Når virkemiddelstrategien skal utvikles lønner det å ta utgangspunkt i kundens kjøpsprosess. For så å følge denne kjøpsprosessen steg for sted, med det mål å finne ut hvilke kommunikasjonvirkemidler som skal brukes i hvert enkelt steg, sammen med en avgivelse av kommunikasjonvirkemiddelets formål i denne kjøpsprosessen. 

digital-kjøpsprosess

Feilen mange gjør i denne sammenheng er å følge den tradisjonelle kjøpsprosessen som gjelder for de tradisjonelle markedene, og ikke den digitale kjøpsprosessen som gjelder for de digitale kommunikasjonskanalene. Markedsmekanismene på Internett virker ofte svært annerledes enn i de tradisjonelle markedene, noe som krever at vi legger til grunn et nytt perspektiv på kundens kjøpsprosess. 

 digital-kjopsprosess-perspe

Nye og annerledes responsmål

digitale-responsmal

Illustrasjonene på denne siden er utviklet av Markup Consulting.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> Eget nettsted

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Hvilke kommunikasjonsoppgaver skal nettstedet løse?Nettstedets plass og funksjon i verdikjeden >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Eget nettsted: Før du starter utviklingen
 • Hvor lønnsomme er nettsidene dine?
 • Sett klare mål og definer målgruppen
 • Start med en situasjonsanalyse før du lager Internett planen
 • Internettplan for virksomhetens nettsted
 • Velg riktig domene – din identitet på Internett
 • Hvilke kommunikasjonsoppgaver skal nettstedet løse?
 • Nettstedets plass i virkemiddelstrategien
 • Nettstedets plass og funksjon i verdikjeden
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Logistikk og produksjonsprosessen
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Salg og markedsføring
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Kundeservice og oppfølging
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Rekruttering
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Opplæring
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Innkjøp
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Presse og investor informasjon
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Trade promotion
 • Bedriftsblogg
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Styring, rapportering og administrasjon
 • Nettstedets oppgave- og innholdstrategi
 • Utformingstrategi : Retningslinjer for nettstedets visuelle utforming og utseende
 • Teknologisk strategi : Valg av publiseringsløsning og plattform
 • SEO strategi: Synlighet – trafikk – konverteringer
 • Kontroll og evaluering av Internett planen og nettstedet
 • Utvikling og implementering av nettstedet i virksomhetens verdikonfigurasjon
 • Unngå de kjente feilene når nettsidene skal utformes!