Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

Selv om det er viktig å foreta kontinuerlige kostnadsanalyser for å avgjøre om den rimeligste miksen (kombinasjonen) av ressurser brukes i verdiskapningprosessen, er inntektene vel så viktig.

Inntekt = Kapitalressurs

Mens en kostnad defineres som “forbruk av ressurser” er en inntekt en kapitalressurs. En ressurs kundene gir virksomheten tilbake som betaling for et verditilbud de får fra virksomheten. Et betalingsmiddel som representerer økonomiske verdier som skal dekke ressursene som er gått med for å gi dem dette verdifulle verditilbudet, eller sagt på en annen måte: Et betalingsmiddel som skal dekke virksomhetens kostnadene og gi eierne overskudd.

Overskudd

Om inntektene bidrar til å øke virksomhetens kapitalressurser er avhengig av om inntekten genererer et overskudd eller ikke.

Med overskudd menes:

den delen av inntektene som er større enn kostnadene.

Virksomhetens samlede overskudd i en periode beregnes slik:

   Periodens totale inntekter
– Periodens totale kostnader
= Periodens totale overskudd

Lønnsomhet

Viktigere enn å fokusere på inntektene er det å fokusere på samspillet mellom kostnadene og inntektene for å finne ut hvilke kostnader og inntekter som totalt sett gir virksomheten best lønnsomhet. Et uttrykk for hvor stort overskuddet til virksomheten er, enten målt i kroner og ører eller i prosent av omsetningen. Lønnsomheten er med andre ord et uttrykk for hvilke eierverdier virksomheten skaper.

Kundelønnsomheten er avhengig av virksomhetens handlinger, mens fremtidig lønnsomhet påvirkes både av beslutninger tatt tidligere og beslutninger tatt i dag.

I følge Helgesen (1999) eksisterer det flere ulike måter å betrakte lønnsomhet på. Det vil si at bedriften har ulike ”lønnsomhetsbilder” etter hvordan lønnsomheten blir beregnet og tolket. Disse lønnsomhetsbildene kan deles i to:

  1. deskriptive lønnsomhetsmodeller
  2. kausale lønnsomhetsmodeller

Lønnsomhetsmodeller

Deskriptive lønnsomhetsmodeller

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg