WOM : Den sosiale spredningprosessen (“jungeltelegrafen” / “vareprat”)

Hvordan vareprat sprer informasjon om et nytt produkt eller tjeneste til målgruppen og markedet for øvrig.

Adopsjonsprosessen

Den mentale prosessen forbrukerne går igjennom før innovasjonen blir akseptert eller forkastet.