Ledelsestyrt innovasjon

Innovasjon og bidrag til innovasjon som stammer fra lederens innovasjonsarbeid, og som ikke er knyttet til styring av FoU, co-creation, medarbeiderdrevet- og brukerdrevet innovasjon

Automatisering

Automatisering er teknikker for å få systemer til å fungere uten- eller med liten grad av menneskelig medvirkning,

Ideprosessen – starten på en ny innovasjon

En gjennomgang av hvordan prosessen med å generer ideer og velge ut hvilke ide man skal gå videre med i innovasjonsprosessen.

Virtuell virkelighet (Virtual Reality – VR)

En teknologi som gjør det mulig for en bruker å gå inn i et digitalt simulert eller gjenskapt miljø fra virkeligheten

5G nettverk – vil løse dagens nettverksproblemer

5G er et begrep vi benytter for femte generasjons mobiltjenester i mobilnettet.

Foreløbig vurdering av ideen

Idefasen bør avsluttes med en foreløpig vurdering av ideen opp mot noen banale krav alle ideer bør oppfylle før det er noe vits å gå videre til research fasen.

Maskinlæring

Refererer til datamaskinens evne til å lære uten å følge spesifikke, forhåndsprogrammerte instruksjoner

Innovasjonkilder i jakten på den gode ideen!

En gjennomgang av hvilke kilder til innovasjon en virksomhet kan satse på i sin innovasjons strategi.

Blockchain

En blockhain i sin enkleste form handler om å overføre eierskapet til filer mellom to parter, Her går vi igjennom betydningen for deg.