Tingenes Internett («Internet of Things»)

Tingenes Internett er et samlebegrep for teknologier som gjør det muligheten å fjernovervåke og –styre produkter og komponenter gjennom Internett

Kunstig intelligens – kilde til innovasjon og konkurransefortrinn

Datamaskiner som har evnen å utføre oppgaver som normalt er avhengig av menneskelig intelligens kalles kunstig intelligens.

Maskinlæring

Refererer til datamaskinens evne til å lære uten å følge spesifikke, forhåndsprogrammerte instruksjoner

Blockchain

En blockhain i sin enkleste form handler om å overføre eierskapet til filer mellom to parter, Her går vi igjennom betydningen for deg.

5G nettverk – vil løse dagens nettverksproblemer

5G er et begrep vi benytter for femte generasjons mobiltjenester i mobilnettet.

Virtuell virkelighet (Virtual Reality – VR)

En teknologi som gjør det mulig for en bruker å gå inn i et digitalt simulert eller gjenskapt miljø fra virkeligheten

3D-printing

En skriver som produserer håndfaste, solide objekter gjennom å bygge opp mange lag av plast eller andre materialer i flytende eller pulverform

Ledelsestyrt innovasjon

Innovasjon og bidrag til innovasjon som stammer fra lederens innovasjonsarbeid, og som ikke er knyttet til styring av FoU, co-creation, medarbeiderdrevet- og brukerdrevet innovasjon

Foreløbig vurdering av ideen

Idefasen bør avsluttes med en foreløpig vurdering av ideen opp mot noen banale krav alle ideer bør oppfylle før det er noe vits å gå videre til research fasen.