Disruptiv innovasjon og -teknologi

Innovasjon som forstyrrer et eksisterende marked og skyver bort markedsledende bedrifter og produkter