Plattformer for brukerdrevet innovasjon og co-creation

For at brukerne eller andre eksterne partnere skal kunne delta i en brukerdrevet eller co-creation prosess kreves det en engasjerende plattform

Brukerdrevet innovasjon

Brukerdrevet innovasjon er å utnytte brukernes kunnskap til å utvikle nye produkter, tjenester og konsepter