agenturer.no

For å kunne klare å skape et innovativ virksomhet kreves det at såvel ledelsen som medarbeiderne tenker helhetlig, da “alt påvirker alt” og alt henger sammen på en eller annen måte. Det gjelder å finne roten til onde og fjerne grobunnen for problemet.

Helhetlig tenkning, hvor vi ser på problemene og løsningene først ut i fra et fugleperspektiv gjennom strukturbelysning, før vi dykker ned i materien når vi har avdekket roten til problemet og den potensielle løsningen. Vi kan da begynner å punktbelyse dette området for å komme frem til innovasjonen vi er ute etter. En slik tilnærming til problemstillingen og utfordringen kalles systemanalytisk tenking.

For å skape en innovativ virksomhet må vi ta utgangspunkt i Systemanalytisk Verdiledelse som er den eneste fullstendige ledelseteorien som ser på organisasjonen ut ifra et tverrfaglig perspektiv og gir en helhetlig ledelseteori på organisasjonens oppbygning og virkemåte. 

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg