agenturer.no

De tre siste fasene hos Erikson er ikke like tydelig aldersinndelt og vil variere fra person til person.

Den fasen han kaller «identitet eller rollekonflikt», varer fra ca. 13-årsalderen til ung voksen alder.

I denne fasen går den unge igjennom puberteten, og i løpet av nokså kort tid skjer det betydelige fysiske og psykiske forandringer.

Nå utvikler den sosiale atferden seg videre, og den unge er i stand til å tenke logisk om abstrakte situasjoner, dvs. lage seg teorier om alle mulige ting og fundere over «tenkte« ting og situasjoner, filosofiske spørsmål, verdier osv.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg