Domene og webhotell fra OnNet.no

Hypoteseprøving

Hvordan avgjøre hvordan det er mulig å generalisere resultatene som er samlet inn ? Hvis 75% sier at de foretrekker vårt produkt i en undersøkelse bestående av 50 respondenter, hvor representativt vil dette resultatet være ? Skyldes resultatet en tilfeldighet? 

Vi har vært inne på dette temaet tidligere, men her følger oppskriften på hvordan det gjøres i praksis.

Fremgangsmåten som benyttes kalles hypoteseprøving, og kan beskrives ved hjelp av følgende modell.

Metode for hypoteseprøving

Fordelen ved å gjennomføre en hypotesetest er flere. En av fordelene er at vi kan følge overstående modell uansett om vi skal teste et gjennomsnitt, en median, en andel, en krysstabell, en korrelasjonskoeffisient, et standardavvik, en kovarians eller hva det enn måtte være. Fremgangsmåten er stort sett denne:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.