agenturer.no

Markeds segmentering er i dag et velkjent begrep for alle ledere og markedsførere som de fleste virksomheter benytter seg av. Dette fordi ingen virksomheter er istand til å tilfredsstille behovene, kravene og forventningene til alle kundene i et marked. Til det er folk for forskjellige. Noen liker “moren”, andre “datteren”, mens noen få tar “begge”. Slik er det også med alle produkter og tjenester i et marked.

For å finne de kundegruppene som er interessert i å kjøpe våre produkter og tjenester og for å kunne rette markedsføringen vår inn mot disse istedenfor dem som ikke er interessert i vårt verditilbud benytter vi oss av markedssegmentering og de segmenteringsteknikkene som er beskrevet i denne artikkelserien.

Dersom markedet kjennetegnes av svak konkurranse og produktet eller tjenesten har en bred appell, kan udifferensiert markedsføring gi suksess og være kostnadseffektivt.

Udifferensiert markedsføring vil si at vi ikke splitter markedet opp i mindre segmenter, men henvender oss til hele markedet. I en slik situasjon vil verdien av å gjennomføre marked segmentering være mindre enn om flere merkevarer konkurrerer om kundene og/eller produktet eller tjenesten appellerer kun til deler av markedet.

Udifferensiert markedsføring er imidlertid er lite egnet segmentering strategi for de fleste virksomheter. For å skille sg fra konkurrentene og for å kunne skreddersy verditilbudet til dem som mest sannsynlig er interessert i å kjøpe verditilbudet, velger de fleste virksomheter en eller annen form for differensiert- eller konsentrert markedsføring.

ford-thunderbird segmentering eksempelImidlertid kan segmenteringen også gå for langt.

I 1982 kunne man for bilmodellen Ford Thunderbird velge mellom 69. 120 varianter. Til sammenligning kunne man velge blant 32 varianter av japanske Honda Accord.

Bil- ekspertene mente at Ford gjennomsnittlig var nødt til å legge på prisen $ 1000 pr. bil p.g.a alle disse variantene. Dette hadde i og for seg vært greit, hvis kundene var villig til å betale for alle disse variantene, men det var de ikke (Cook, 1984).

Erfaring viser at mange bedrifter betjener for mange segment. Gå ikke selv i den samme fellen. Å betjene flere segmenter er som sagt dyrere enn å betjene få.

Betjener du mange segmenter bør man kutte ut de som:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg