Hvorfor er problemstillingen viktig?

god-problemstillingIngen viten uten problemer, men heller ikke noe problem uten viten, hevder K.R. Popper i sin bok “Adorno” (1969), med rette. Hvordan man formulerer problemet vil, enten man liker det eller ikke, virke styrende inn på resten av analysearbeidet.

En god problemformuleringen er derfor selve kjernepunktet i enhver analyse, sier Halvorsen(1993).

Å formulere problemstillingen er både vanskelig og viktig, og vil avgjøre:

 • Undersøkelsens form
 • Innholdet i undersøkelsen
 • Hvilke data man velger å innhente
 • Hvilke enheter, variabler og verdier vi tar hensyn til
 • Hvilke teorier og hypoteser vi benytter oss av.
 • Hvordan vi velger å analysere de innsamlede dataene.
 • Hvilke konklusjoner man kan trekke
 • Meningen med undersøkelsen
 • Hvordan vi velger å skrive rapporten
 • Mulige feilkilder
 • osv. osv.

Enkelte hevder at vi bør bruke så mye som 50% av den totale forskningtiden på arbeidet med situasjonsanalysen og problemstillingen. Vi skal ikke ta stilling til riktigheten av dette utsagnet, men nøyer oss med å konkludere med at problemstillingen er uhyre viktig og må av den grunn prioriteres. Selv om dette kan ta tid.

Hvordan analysere et problem?

Før det er mulig å løse et problem er det en forutsetning at vi forstår hva som er det egentlige problemet, årsaken til det, hva problemet innebærer og hvilke konsekvenser problemet forårsaker. Først da er det mulig å løse problemet eller formulere en problemstilling som vi kan studere videre for å finne en passende løsning til.

For å analysere, forstå og reformulere problemet kan vi bruke følgende teknikker som jeg gjengir fra sidene til Norsk Institutt for Kreativitet. Dette er teknikker vi benytter oss av i forkant av formuleringen av undersøkelseproblemet vi baserer våre videre studier på i markedsforskning sammenheng.

problemSpørsmålsanalyse av problemet

Hensikten med et spørsmål er å få et svar. En god innledende teknikk for å skaffe seg en oversikt over problemet på er å analysere problemet gjennom å stille seg selv en rekke spørsmål knyttet til problemstillingen som vi prøver å besvare eller reflektere over for å forstå problemets natur på. Starter man med å stille seg selv noen grunnleggende spørsmål før vi går videre med analysen av problemet, kan man få mye verdifull informasjon og kunnskaper om problemets natur og mulige løsninger.

Noen av de første spørsmålene man bør stille seg selv er:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.