Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 12 av 16 artikler om Opsjoner

futhures

Opsjoner, forwards og futures byr på unike muligheter til å tjene penger eller sikre seg mot tap. Uansett behov og motiv kan opsjoner og terminer være svært anvendelige og interessante alternativer eller komplimenter til investeringer i aksjer og obligasjoner.

Man kan med langt mindre investert kapital oppnå omtrent samme avkastning som om man hadde handlet de underliggende aksjene.

Dersom ABC-aksjen står i kr 70, betaler en investor kr 70.000 for 1000 aksjer. Med tilsvarende kjøpsopsjoner, dvs. 10 opsjoner med innløsningskurs 70, kontrollerer han det samme antallet ABC-aksjer for kr 4 pr aksje, eller totalt kr 4.000. Stiger ABC til 80, har han tjent kr 10.000 på aksjene. Opsjonene derimot har økt til ca kr 12 pr aksje, som tilsvarer en gevinst på kr 8.000. Den prosentvise avkastningen på opsjonene er langt høyere enn på aksjeinvesteringen, noe som betegnes som opsjonens gearingeffekt.

Man kan tjene penger uansett om markedet faller, stiger eller står stille.

Tror en investor at markedet eller en aksje skal falle, kan han enten kjøpe salgsopsjoner, utstede kjøpsopsjoner eller selge futures. Ved et fall vil nemlig prisen på salgsopsjonene stige og kjøpsopsjonene falle. Futuren vil falle i pris slik at investoren har muligheten til å kjøpe tilbake futuren billigere og dermed tjene penger på fallet. Det motsatte er tilfelle dersom markedet stiger. Da vil han tjene penger på å kjøpe kjøpsopsjoner, utstede salgsopsjoner eller kjøpe futures. I et stillestående marked kan investoren tjene penger ved å utstede kjøps- og/eller salgsopsjoner.

Man kan øke avkastningen på sine aksjer.

Dersom investoren eier aksjer og markedet står stille tjener han ingenting. Da kunne han like gjerne hatt pengene i banken og fått renter. Dersom han utsteder kjøpsopsjoner på aksjene sine, kan ha oppnå god avkastning uten at markedet beveger seg.

Man kan forsikre sine aksjer mot fall i markedet.

For å unngå et tap ved at huset brenner ned, kjøper huseiere en husforsikring. For dette betaler de en forsikringspremie. På samme måte kan en investor forsikre aksjer han eier ved å kjøpe salgsopsjoner. Salgsopsjoner som øker i verdi når markedet faller, vil dermed kompensere for verditapet på aksjene.

Du leser nå artikkelserien: Opsjoner

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << SwapsHvordan handle opsjoner, forwards og futures? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Opsjon og opsjoner
 • Kjøpsopsjoner (CALL)
 • Salgsopsjoner (PUT)
 • Opsjonspremien (kursen på opsjonen)
 • Faktorer som påvirker opsjonspremien
 • Avgifter og sikkerhet ved kjøp og utstedelseav opsjoner
 • Opsjon kombinasjoner
 • Opsjonssikring og avkastning
 • Arbitasje
 • Forwards og futures
 • Swaps
 • Hvorfor handle opsjoner, forwards og futures?
 • Hvordan handle opsjoner, forwards og futures?
 • Skatt på opsjoner, forwards og futures
 • Warrants
 • Opsjonsbasert analyse og -verdsettelse