Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 2 av 44 artikler om Digital markedsføring >> E-postmarkedsføring

emarketing-intro Det finnes mange gode grunner for hvorfor du bør skaffe deg en profesjonell løsning for e-postmarkedsføring (masseutsendelse av e-post og nyhetsbrev). 

Noen åpenbare grunner er:

En perfekt kommunikasjonskanal for å nå kunder, prospct og andre interessenter!

Alle har i dag en e-post adresse. SSB sier at 4 av 5 nordmenn hadde og brukte e-post aktivt i 2010. I aldersgruppen under 35 år brukte hele 97% av befolkningen e-post aktivt. Dessuten bruker folk flest mere tid på å lese e-post enn de gjør på å surfe på nettet og lese aviser. Dette gjøre e-post til en av de mest virkningsfulle kommunikasjonskanalene du kan bruke for å kommunisere med dine kunder, ansatte, medlemmer, leverandører, prospekt og andre interessenter.


Verdens mest målrettede medium

E-postmarkedsføring er utvilsomt verdens mest målrettede medium. Ved at det kun er de e-postadressene som du velger å sende budskapet til som mottar det. har du her full kontroll over spredningen og mottakerne av ditt budskap. Kun tradisjonelle DM-kampanjer og SMS/MMS-kampanjer har de samme mulighetene, men kontaktprisen er her vesentlig høyere. At du samtidig kan skreddersy budskapet du sender til hver enkelt mottaker, er en annen unik fordel e-postmarkedsføring har, sammenlignet med andre kommunikasjonskanaler. Her gjelder regelen:

Jo mer du vet om mottakeren, jo bedre kan du skreddersy e-postmeldingen du sender til han eller hun.

Her skyter du med rifle og ikke en hagle!

E-postmarkedsføring gjør ulønnsomme prospect til lønnsomme kunder og gjenkjøpere

Epost er i dag den rimeligste form for markedsføring. Ingen andre kommunikasjonskanaler har en lavere produksjons-, distribusjons- og presentasjonkostnad (cost per view) enn e-postmarkedsføring. Gjennom målrettede e-postmarkedsføring kan du dessuten nå kundesegmenter som er vanskelig og ulønnsomme å nå gjennom tradisjonelle media kanaler. Ved å følge opp leads, prospect og kunder med auto-respondere og triggers i e-postkampanjene og nyhetsbrevene kan man holde en dialog med kundene og guide dem gjennom kjøpsprosessen uten å måtte kontakte dem via telefon eller kundebesøk, og på den måten gjøre små ulønnsomme kundesegmenter til lønnsomme gjenkjøpere. Og dette til en kostnad som ligger under markedsføringkostnaden per kunder i dine andre kundesegmenter.

Målrettet e-postmarkedsføring øker kundelojaliteten.

Det koster 5 ganger så mye å skaffe seg en ny kunde som å holde på en eksisterende“. Det gjelder derfor å skape en så høy kundelojalitet som mulig hvis man ønsker profittmaksimering. Gjennom målrettet bruk av e-postmarkedsføring har du et verktøy for å gjøre nettopp dette. “De som kun roper på sine venner når de har problemer, står snart uten venner” er det et ordtak som heter. E-postmarkedsføring gjør at du kan holde dine kunder og interessenter “varme” med å sende dem en mail med jevne mellomrom. Hvor ofte de skal motta en mail fra deg bestemmer du selv. Ved bruk av en profesjonell løsning for e-postmarkedsføring, f.eks. MailOnNet, kan du dessuten sette hele kampanjen din på “autopilot”.

E-postmarkedsføring skaper økt mersalg, tilleggsalg og gjenkjøp

Ikke bare skaper regelmessige oppfølgingsmail til eksisterende kunder økt kundelojalitet, men du oppnår også betydelig mersalg, tilleggsalg og gjenkjøp. Hvorfor? Jo, fordi det alltid er enklere å selge noe til eksisterende kunder som kjenner virksomheten, enn til nye kunder som ikke kjenner den. Bruk e-postmarkedsføring til å få kundene til å kjøpe mer gjennom å:

 • Promoter arrangement og konkurranser
 • Sende ut rabattkuponger, spesialtilbud og andre gode tilbud til eksisterende kunder
 • Informere om nye produkter og produktvarianter
 • Tipse om bruksområder (hva de kan bruke produktet de har kjøpt til)
 • Sende ut tilbud på ekstrautstyr, tilleggsutstyr og lignende.
 • Send ut påminnelser av ulike slag
 • Gi kunder oppdateringer om hendelser, produktforbedringer, osv.
 • Minne dem på at produktet trenger service, oppgradering eller å bli byttet ut

Bygg kunderelasjoner og øke kundelojaliteten

Gjennom å sende nyttig informasjon til prospekt, kunder, journalister, medlemmer, studenter, bidragsytere, sponsorer, supportere, tilhengere, aksjonærer og viktige meningspåvirkere kan virksomheten:

 • Dele sin kunnskap og erfaring
 • Informer om seminarer, konferanser og andre viktige hendelser
 • Gi kunder beskjed om uforutsette hendelser eller planlagte reparasjoner
 • Gi kunder beskjed om tjenesteforstyrrelser eller avbrudd.
 • Tilby ferske nyheter om din bransje
 • Tilby pressen en mulighet til å motta pressemelding
 • Spre informasjon om temaer som er viktig for dine kontaktera

Tiltak som er med på å forsterke kunderelasjonen mellom omgivelsene og virksomheten og dermed med på å øke kundelojaliteten.

Redusere markedsføringkostnadene

E-post er utvilsomt den rimeligste form for markedsføring. Ingen andre medier har en lavere kontaktspris per mottaker enn e-post. Ved å erstatte personlig kontakt i telefon, i møter og på kundebesøk, med målrettet bruk av e-post som et kommunikasjons medium kan mange organisasjoner spare store penger. E-post kan også erstatte mange andre dyre medier som avisannonsering, katalogoppføring, brosjyrer, flyers, tv-og radio reklame (for å ha nevnt noe).

Verdens raskeste spredning av et budskap

Statistikk viser at 30 % av de som vil åpne din e-postutsendelse vil gjøre det innen 2 timer etter at de mottok epost meldingen fra deg.Innen 48 timer vil 43 % av alle utsendelser som vil bli åpnet vært åpnet. Bortsett fra SMS meldinger er det ikke noe annet medium som gjør det mulig å nå en definert målgruppe raskere med oppdatert informasjon enn e-postmarkedsføring.

Enkelt å måle effekten av hver enkelt kampanje

E-postmarkedsføring byr på en rekke måleparametre for å måle effekten av hver enkelt e-postkampanje virksomheten sender ut. Mål som er enkle å måle og som umiddelbart gir deg svar på hvor effektiv kampanjen har vært i kroner og ører. De viktigste måleparametrene innen e-postmarkedsføring er:

 • Open Rate (krever HTML e-poster) Hvor mange har faktisk åpnet e-posten din. Er antallet lavt har du kanskje feil målgruppe eller en lite apelerende avsenderadresse eller emnefelt.
 • CTR Hvor mange (%) klikket på linker i e-posten. Gir en svær god indikasjon på om det skriver er interessant for dem du henvender deg til.
 • Conversion rate Hvor mange (%) av dem som klikket seg videre gjennomførte ønsket handling (kjøpt). Ikke glem målet med e-posten – gjennomfører mottakerne den handlingen du ønsker?
 • Unsubcribe rate Hvor mange valgte å melde seg ut av nyhetsbrevet? Er denne veldig høy har du bommet med innholdet i e-posten. Er den veldig lav kan det tyde på at folk ikke har lest e-posten i det hele tatt – sjekk open rate!

E-postmarkedsføring virker – kanskje verdens mest lønnsomme markedsføringkanal

E-postmarkedsføring er ingen snarvei til suksess. Statistikk viser at du må i 4 av 5 tilfeller må kontakte kunden mer enn 5 ganger før de kjøper noe fra deg. Av dette kan vi lære at det gjelder å vekke mottakernes interesse og bygge en tillitsplatform mellom dere. Klarer du dette, vil mottakerne til slutt begynne å handle fra deg når de mottar fremtidige e-postkampanjer fra deg. Skal din e-postmarkedsføring virke, krever det at du legger en plan for satsningen og at du kontinuerlig pleier kontaktene på dine e-postlister med interessant informasjon. Lykkes du med dette vil din e-postmarkedsføring garantert ble en svært lønnsom markedinvestering. Jeg vet om mange tilfeller hvor en e-postmarkedsføringkampanje har en ROI (Return On Investment) på over 50. Det vil si at 1 investert krone gir 50 tilbake.

Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> E-postmarkedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << E-postmarkedsføring (e-marketing)Slik bruker du epost for å oppnå økt kundelojalitet og -lønnsomhet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • E-postmarkedsføring (e-marketing)
 • Hvorfor e-postmarkedsføring?
 • Slik bruker du epost for å oppnå økt kundelojalitet og -lønnsomhet
 • Hvor mange åpner e-posten (open rate) og hvor mange vil kjøpe (CTA)?
 • Formelen for å lykkes med å tjene penger gjennom epostmarkedsføring
 • Praktiske råd og tips for suksessfull epostmarkedsføring
 • Definisjon av viktige e-postmarkedsføring begreper
 • Hvilke typer e-postkampanjer og nyhetsbrev finnes?
 • Hva bør et kundeorientert nyhetsbrev inneholde?
 • Hva bør et redaksjonelt uavhengig nyhetsbrev inneholde?
 • E-postmarkedsføringen må integreres som en del av markedsføringsprogrammet
 • Planleggingsmodell for e-postmarkedsføring
 • Tema for nyhetsbrevet
 • Hvem skal skrive nyhetbrevene?
 • Benytt profesjonell programvare for e-postmarkedsføring
 • Målsetning: -Hva er det du ønsker å oppnå med e-postmarkedsføringen?
 • Målgruppe: Hvem er det du prøver å nå med dine nyhetsbrev?
 • E-postliste: Hvordan få tak i e-postadressene?
 • Hvilken informasjon bør en epostliste inneholde?
 • På/avmeldingsskjema i nettsidene dine
 • Innholdstrategi for epostmarkedsføring programmet
 • Autoresponers og autopilot funksjoner i e-postmarkedsføring
 • Bygg budskapet i dine nyhetsbrev på en kreativ strategi
 • Emne feltet er halve jobben i et nyhetsbrev
 • Valg av angrepsvinkel, argumentasjon og illustrasjoner i nyhetsbrevet
 • Brødteksten i nyhetsbrevet «skal selge budskapet til mottakeren»
 • Unngå «fy-ord», JavaScrip, Flash, Video og følg disse reglene for bruk av bilder og linker
 • Hvordan utforme nyhetsbrevet?
 • Valg av epost format for nyhetsbrevene
 • Frekvens: Hvor ofte bør jeg sende ut et nyhetsbrev?
 • Tidspunkt: Hvilken dag og klokkeslett lønner det seg å sende ut epost?
 • Valg av avsenderadresse for nyhetsbrevet eller epostkampanjen
 • Autentisering og identifisering av epost og avsenderen
 • Bruk av sporing i epost (sporingsfunksjoner)
 • Bruk av avmeldingslink og avmeldingsside i dine nyhetsbrev
 • Hvilke lover og regler gjelder for masseutsendelse av epost og nyhetsbrev?
 • Hvordan oppstår klager på spam?
 • Slik unngår du at epostmeldingen blir stoppet av spam-filtrene til mottakerne
 • Unngå «Rapporter som spam» knappen når du sender ut epost
 • Hold epostlistene rene – unngå å bli blokkert p.g.a. høy bounce rate
 • Hvor mange epostmeldinger kan jeg sende ut uten å bli oppfattet som en spammer?
 • Implementeringstrategi for epostmarkedsføring programmet
 • Kontroll og evaluering av e-markedsføringsprogrammet
 • Hvorfor forlater kundene deg og dine nyhetsbrev?