agenturer.no

    Denne artikkelen er del 5 av 6 artikler om Før du starter grunderprosessen

forretningside-grunderMed etterpåklokskapens presisjon er det forholdsvis enkelt å liste opp forhold som gjør at forretningsideen og grunderkonseptet mislykkes. De viktigste årsakene er:

Verditilbudet dekket ikke kundens behov, problem og forventninger

 • Prisen var for høy i forhold til hva kunden fikk igjen
 • Manglende/dårlig distribusjon
 • For dårlig kvalitet i forhold til kundenes krav og forventninger

Produktet var og forble ukjent for kunden

 • Produktet fungerte ikke tilfredsstillende
 • Benyttet seg ikke av standarder i markedet

Konkurrentene var bedre

 • Markedet var i stagnasjon og tilbakegang
 • Kostnadene var høyere enn inntektene

Dårlig ledelse

 • Lite hensiktsmessig organisering
 • Ledere som ikke klarer å skape en effektiv verdikjede med motiverte medarbeidere.
 • Endimensjonal lederstil som ikke forsto lederskapets kompleksitet og utfordringer.

Manglende planlegging

 • Etableringen ble foretatt uten at skikkelige planer ble utarbeidet. Man fikk dermed ikke sjansene til å gjøre feilene på papiret istedenfor i det virkelige liv.
 • Planene ble ikke fulgt eller kommunisert skikkelig ut til de berørte partene 

For dårlig likviditet

 • Feil lokalisering av bedriften
 • For dårlig nettverk og for liten kritisk kompetanse

Hadde ikke forståelse for kundens endrede behov

 • Lite tilpasnings- og omstillingsdyktige
 • Uhøflig mot kunder og samarbeidspartnere

Dårlige rutiner for oppfølging og administrasjon

 • Manglende faglig kompetanse
 • Manglet administrative systemer.
 • Manglende økonomistyring
 • Hadde ikke bakkekontakt

Manglet en realistisk forståelse for hva som er mulig

 • Vil gjøre alt selv.
 • Skal eie alt selv

Stolte ikke på andre enn seg selv

 • Klarer ikke å skape tillit
 • Får ikke andre til å arbeide for seg

Er ikke serviceorientert nok

 • Gjør for dårlig forarbeid i kritiske analyser før investeringer.
 • Kommer for sent til markedet med markedstilbudet

Sløser med penger

 • Manglende kompetanse
 • Feil samarbeidspartnere

Listen er selvsagt ikke utfyllende, men burde gi noen eksempler på forhold som ofte er tilstede i mislykkede grunderprosjekter.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Før du starter grunderprosessen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hvordan lykkes som gründer?Suksesskriterier for en entreprenør/grunder >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Før du starter entreprenør/grunderprosessen
 • Hvorfor ønsker du å bli en gründer og forstår du risikoen du tar?
 • Grunderegenskaper
 • Hvordan lykkes som gründer?
 • Hvordan mislykkes som grunder?
 • Suksesskriterier for en entreprenør/grunder