Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 19 av 64 artikler om Digital markedsføring >> E-handel

Med kundeverdi menes:

”ALT KUNDEN LEGGER VEKT PÅ I FORBINDELSE MED ANSKAFFELSE OG BRUK AV PRODUKTET (PÅ ET PSYKOLOGISK, SOSIALT OG FUNKSJONELT NIVÅ)”.

Siden en kundeverdi er alle materielle og ikke-materielle egenskaper, fordeler, verdier, holdninger og assosiasjoner ved et produkt eller tjeneste en kunde vektlegger, finnes det ingen entydig forklaring på hva som skaper en kundeverdi.

De klassiske konkurransevirkemidlene enhver virksomhet har til rådighet og som kan brukes til å skape kundeverdier er de 6 – P`ene.

Kundeverdiene skapes dermed av måten velger å sette sammen sin markedsførings-miks i sin markedstrategi for å nå sitt markedsmål.

Årsaken til at det er viktig å vurdere hvilke nye kundeverdier netthandelen kan gi verditilbudet skyldes følgende faktum:

”KUNDENE VELGER ALLTID DET VERDITILBUDET SOM GIR DEM HØYST MULIG KUNDEVERDI I FORHOLD PRISEN DE MÅ BETALE”.

Det gjelder derfor å tilføre verditilbudet større kundeverdi enn det konkurrentene gjør eller tilby de samme kundeverdiene til en lavere pris hvis man ønsker å skape konkurransekraft som gjør at virksomheten vinner kampen om kundenes gunst.

Hvis to leverandører selger to tilsvarende produkter med den samme kjennkapen, egenskapene og fordelene, sett med kundens øyne (kundeverdier), vil de alltid velge den leverandøren som har den laveste prisen.

Den eneste måten leverandøren med en høyre pris kan få solgt sitt produkt på er gjennom å tilføre det nye kundeverdier som konkurrentens verditilbud (produkt/tjeneste) ikke har. Dette trenger ikke å være materielle eller funksjonelle egenskaper eller fordeler. De kan like gjerne være meta-verdier vi ikke kan ta og føle på men som vi allikevel oppfatter som viktige og verdifulle. Dette er f.eks. de kundeverdiene vi prøver å skape gjennom merkevarebygging og posisjonering.

For å avgjøre om netthandelen kan tilføre verditilbudet noen nye kundeverdier må vi gjennomføre en kundeverdianalyse. Det vil si:

”Å GJENNOMFØRE EN UNDERSØKELSE HVOR MAN PRØVER Å MÅLE HVILKEN KUNDEVERDI VIRKSOMHETEN GIR KUNDENE I FORHOLD TIL KONKURRENTENE, SETT I FORHOLD TIL KONKURRENTENES KOSTNADSNIVÅ”.

Effekten av en slik analyse er avhengig av at vi på forhånd kjenner til hva som er de viktigste kundeverdiene, sett med kundens øyne. At det blir mulig å bestille virksomhetens produkter og tjenester 24 timer i døgnet fra hvor som helst sted i verden trenger ikke å bli oppfattet som en kundeverdi av virksomhetens kunder hvis dette ikke er et viktig evaluerings-, beslutnings- eller brukskriterium for dem.

For å avgjøre hva som er anses som viktige kundeverdier av kundene virksomheten ønsker å nå kreves det at man snakker inngående med dem og får dem til å utlevere denne delvis tabubelagte informasjonen til deg. Noe som er langt enklere sagt enn gjort.

Hovedelementene i en kundeverdi analyse
Hovedelementene i en kundeverdi analyse

Når dette er kartlagt er neste utfordring å måle hvor dyktig virksomheten idag er på de kundeverdiene som er viktige for kunden i forhold til sine konkurrenter. Legg her merke til at vi snakker om kundens vurdering av hvor dyktig virksomheten er på disse kundeverdiene i forhold til sine konkurrenter, ikke virksomhetens egen vurdering av seg selv og sine konkurrenter.

Denne dyktigheten på viktige kundeverdier i kundens øyne, må så vurderes opp mot virksomhetens kostnader knyttet til å skape denne kundeverien i forhold til konkurrentens kostnad med å skape sine kundeverdier. Er virksomheten totalt sett dyktigere på de fleste viktige kundeverdiene, er det ikke sikkert at virksomheten for det er den mest lønnsomme virksomheten. Har konkurrenten en vesentlig lavere kostnadstruktur enn virksomheten vil de tjene mer enn virksomheten hvis inntektsreduksjonen er minimal i forhold til kostnadsbesparelsene eller hvis man kan selge vesentlig flere enheter ved å sette ned prisen signifikant i forhold til konkurrentene og for det tjene penger per solgte enhet.

Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> E-handel

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Hvordan kan netthandel styrke konkurransekraften?Hvordan kan nettbutikken bygge opp under virksomhetens omdømme/profil? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • E-handel (elektronisk handel)
 • B2B, B2P og B2C løsninger for e-handel
 • Netthandel fakta
 • Hva er en nettbutikk?
 • Hvorfor e-handel?
 • Hva skiller e-handel fra tradisjonelle salgs- og distribusjonskanaler?
 • Netthandelen gir et nytt kostnadsbilde for både kunden og virksomheten
 • Netthandel – en ny konkurransearena
 • Netthandel krever spesialisering for å hevde seg i konkurransen
 • E-handel: – Bør de fysiske utsalgsstedene legges ned?
 • Nettbutikk som en forlengelse av den fysiske butikken
 • Hvordan lykkes med e-handel (netthandel) ?
 • E-handel: Strategiske spørsmål som må vurderes
 • Kan verditilbudet (produktet/tjenestene) digitaliseres?
 • Hvilke kostnadsbesparelser kan netthandelen gi?
 • Hvilke inntekts- og lønnsomhetsøkninger vil netthandelen gi?
 • Hvilke nye konkurransefortrinn kan netthandelen gi?
 • Hvordan kan netthandel styrke konkurransekraften?
 • Hvordan kan netthandelen skape nye kundeverdier?
 • Hvordan kan nettbutikken bygge opp under virksomhetens omdømme/profil?
 • Hvordan kan nettbutikken skaffe nye kunder til en så lav kostnad som mulig?
 • Hvordan kan nettbutikken øke kundetilfredsheten?
 • Hvordan kan nettbutikken øke kundelojaliteten?
 • Nettbutikken må bygge på en situasjonsanalyse
 • Hvilken risiko er virksomheten villig til å ta?
 • Netthandelen skaper nye muligheter, men krever også andre strategier
 • Mellomleddets posisjon og betydning i dagens digitale samfunn
 • Hva kreves for å etablere en egen nettbutikk?
 • Domene
 • Nettbutikkens arkitektur og infrastruktur
 • EDI og EDIFACT – den første e-handelstandarden
 • XML – nettbutikkstandarden på Internett
 • Integrasjon av EDI og XML
 • Nettbutikkens programvarebehov
 • Hva koster en nettbutikk?
 • Netthandel strategi/plan
 • Planleggingsmodell for nettbutikken
 • Målgruppe
 • Nettbutikkens målsetning
 • Netthandel strategi
 • Teknologisk strategi
 • Integrasjon og datautveksling med andre informasjonssystemer
 • Kommersiell strategi
 • Innholdstrategi for nettbutikken
 • 12 lovmessige krav til nettbutikkens innhold
 • Betalingsløsning
 • Betalingsalternativer ved e-handel
 • Nettbutikk med kortbetaling: – Hva kreves og hva koster det?
 • Hvordan skjer betalingen i nettbutikken?
 • Registrering av ordren
 • Logistikk, produksjon, plukking og pakking
 • Distribusjon (Levering og frakt)
 • Dropshipping: Nettbutikk uten varelager og risiko
 • Nettbutikkens sikkerhet
 • Kvalietssikring og oppfølging av nettbutikken
 • Drift og vedlikehold
 • Implementerinsstrategi for nettbutikken
 • Valg av e-handelsløsning (nettbutikk)
 • Styring og kontroll av nettbutikken
 • Slik får du kunden til å elske din nettbutikk
 • Snu retur og reklamasjoner til god kundeservice
 • Nettbutikkens angivelse av priser og betingelser
 • Hva kan vi lære av Amazon.com sin e-handelsuksess?
 • Mobil e-handel
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.