Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

AntikvaÅ velge en skrift som passer til budskapet du skal formidle er ikke lett, men av den grunn desto viktigere.

Å velge skrift etter egen smak er lite klokt. Alle grafiske presentasjoner, inkludert valg av skrifttype, bør gjenspeile bedriftens profil. En lavpris forretning kan derfor ikke bruke den samme skrifttypen som en høy pris forretning, da dette vil bryte for radikalt med målgruppens forventningbilde. Folk forventer at en eksklusiv forretning skal ha en ren og stilfull profil, mens de forventer seg store tilbuds plakater med fete bokstaver når de kommer til en tilbuds butikk. Tenk derfor godt igjennom hvordan du ønsker at leseren skal oppfatte forretningen før du velger hvilken skrifttype du skal bruke.

Foruten at skrifttypen skal bygge opp under bedriftens profil, er det viktig å velge en skrifttype som bygger opp under budskapet og gir det et særpreg. Det er ikke enkeltelementene som skaper det visuelle bilde som fester seg i leserens netthinne, men summen av alle elementene.

Tre krav til skriftkvalitet

Skriften du velger skal både reproduseres og leses. Lesing og reproduksjon stiller bestemte krav til formen og kvaliteten på skriften. De tre viktigste kravene er at skriften må være:

  1. Identifiserbar – bokstavene må kunne skjelnes fra hverandre og leses
  2. Aksepterbar – den må kunne godkjennes som form. Formen må være god å se på, og proporsjonene må være slik at formen balanserer.
  3. Reproduserbar – den må kunne fremstilles teknisk uten dyre omkostninger.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss