Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Uansett hvor mye kunnskap du har om ledelse eller jobben som skal utføres, skal du ikke ha jobbet lenge som leder før du oppdager at ledelse er vanskelig. Dette fordi det i enhver organisasjon vil finnes mange usikkerhetsmomenter og uklarheter som det nærmest er umulig å forutsi utviklingen av og finne årsakene bak hendelsene.

De viktigste kildene til denne uklarheten kan sammenfattes i følgende punkter:

1. Organisasjonene er komplekse

  • De færreste mennesker har de samme behov, ønsker, preferanser og drømmer. Det sier seg derfor seg selv at det må oppstå konflikter og problemer når man skal prøve å få en gruppe med ulike mennesker til å arbeide og fungere sammen.
  • Av ovennevnte grunner vil de ulike avdelingene, gruppene og individene i organisasjonen sjelden arbeide mot de samme målene, noe som kompliserer prosessen.
  • I større organisasjoner vil det utvikle seg ulike ”miljøer”. Noe som kompliserer organisasjonen i sin helhet.
  • Samspillet mellom ulike personer, grupper og organisasjoner er ytterst komplisert. I en kollektiv virksomhet kan nesten hva som helst påvirke hva som helst. Dette skaper komplekse årsaksforhold, hvor det ofte ser ut til at ”alt påvirker alt”.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss