Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

En av de største lederundersøkelsene som er gjennomført, er Kotter (1982) sine studier av fremgangsrike ledere i store organisasjoner med flerfunksjonelt ansvar.

Hans konklusjon var at det mest slående likhetstrekkene ved disse lederjobbene var deres kompleksitet, usikkerhet og avhengighet.

Lederne måtte hele tiden håndtere en mengde uensartethet og komplisert saker og problemer. Samtidig som informasjonen de trengte, som regel var vanskelig å få tak i. Effektiviteten deres bygde derfor på samarbeid innen et stort nettverk. Kotter fant seks viktige utfordringer eller dilemmaer som karakteriserte disse lederjobbene:  

  1. De måtte sette opp mål og retningslinjer under usikre forhold
  2. De måtte få til en hårfin balanse i fordelingen av knappe ressurser mellom ulike virksomheter og funksjoner
  3. De måtte bestyre en stor og komplisert mengde aktiviteter
  4. De måtte vinne tilslutning i toppledelsen
  5. De måtte vinne tilslutning i staben og hos fullmaktsgiverne
  6. De måtte motivere, samordne og kontrollere, store, uensartede grupper av underordnede.

Alle lederne i undersøkelsen måtte gi generelle anvisninger eller komme med handlingsplaner for organisasjonene de ledet. De måtte derfor setter opp så vel mål for virksomheten som strategier som alle var enige i og som de hadde tillit til. Selv om man i utgangspunktet skulle tro at dette var en rasjonell prosess, viste studiene til Kotter at ledernes agendasetting var like mye en troshandling som en rasjonell prosess. Dette fordi det i store organisasjoner nærmest er umulig å avgjøre hva som er de riktige målene og de rette strategiene.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.