Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

    Denne artikkelen er del 5 av 6 artikler om Gründerskolen del 5: Research fasen

    Denne artikkelen er del 15 av 26 artikler om Grunnleggende markedsføring

    Denne artikkelen er del 1 av 31 artikler om Markedssystemet

Hva er et markedssystem?

agenturer.no

Markedsystemet er det som omgir enhver bedrift og som har interesse av å påvirke den eksistens, vekst og kurs i fremtiden. Begrepet kan defineres slik:

Et markedssystem er en angivelse av de interessegruppene og de forholdene internt og eksternt som har interesse i å påvirke organisasjonen

Siden disse forholdene setter grenser for handlefriheten og bestemmer rammebetingelsene bedriften må operere under i tiden fremover, sier det seg selv at det er ekstremt viktig at enhver leder kjenner til og er fortrolig med disse forholdene.

Mikro-, offentlighets- og makrosystemet

For å gjøre markedssystemet mer oversiktlig kan det ofte være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i markedssystemet til Blom, Framnes og Thjømøe (1994). En modell som betrakter markedssystemet som en funksjon av tre mindre delsystemer:

 1. Mikrosystemet
 2. Offentlighetssystemet
 3. Makrosystemet

Hvilke interessenter, også kalt aktører, som inngår i hver av disse tre delsystemer er vist i illustrasjonen under.

Markedsystemet

For å finne ut hvilke interessenter (aktører) innenfor hvert av del-systemene som bør inngå i situasjonsanalysen av markedsystemet anbefaler jeg at du starter med å tegne opp et interessentkart før du går videre i denne prosessen.

Klikk på en av linkene under for å lese nærmere om disse tre delsystemene etter at du har kartlagt hvilke interessenter innenfor hvert av del-systemene eller hvis du er usikker på hvilke aktører som inngår i disse tre del-systemene.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Gründerskolen del 5: Research fasen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Anbefalt arbeidsmodell for situasjonsanalysenGründerskole del 6: Beslutningsfasen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Gründerskole del 5: Research fasen
 • Produktutvikling
 • Situasjonsanalysen i research fasen
 • Anbefalt arbeidsmodell for situasjonsanalysen
 • Markedssystem
 • Gründerskole del 6: Beslutningsfasen
 • Du leser nå artikkelserien: Grunnleggende markedsføring

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << VerditilbudHelhetlig markedsføring og markedsplanlegging >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Hva er markedsføring?
 • Markedsføringshjulet
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produktorientert og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Verdi- og samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Marked
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Verditilbud
 • Markedssystem
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • Du leser nå artikkelserien: Markedssystemet

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Mikrosystemet >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Markedssystem
 • Mikrosystemet
 • Markedskartlegging
 • Markedssynergier
 • Kundeanalyse
 • Produktanalyse
 • Konkurrenter
 • Bedriftens markedsføring
 • Organisasjonsanalyse
 • Informasjonsanalyse
 • Økonomi og regnskapsanalyser
 • Verdiskapningsprosessen
 • Leverandører
 • Distributører og andre mellomledd
 • Offentlighetssystemet
 • Statsforvaltningen
 • Fylkeskommunen
 • Kommuneforvaltning
 • Rettslige håndhevningorganer
 • Frivillige interesseorganisasjoner
 • Finanskilder
 • Interne interessegrupper
 • Massemedia
 • Makrosystemet
 • Naturressurser
 • Teknologiske faktorer
 • Kulturelle faktorer
 • Demografi & demografisk segmentering
 • Økonomiske forhold
 • Politiske faktorer
 • Interessentkart