Markedssystem


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 15 av 26 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 1 av 29 artikler om Markedssystemet
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Hva er et markedssystem?

Markedsystemet er det som omgir enhver bedrift og som har interesse av å påvirke den eksistens, vekst og kurs i fremtiden. Begrepet kan defineres slik:

Et markedssystem er en angivelse av de interessegruppene og de forholdene internt og eksternt som har interesse i å påvirke organisasjonen

Siden disse forholdene setter grenser for handlefriheten og bestemmer rammebetingelsene bedriften må operere under i tiden fremover, sier det seg selv at det er ekstremt viktig at enhver leder kjenner til og er fortrolig med disse forholdene.

Mikro-, offentlighets- og makrosystemet

For å gjøre markedssystemet mer oversiktlig kan det ofte være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i markedssystemet til Blom, Framnes og Thjømøe (1994). En modell som betrakter markedssystemet som en funksjon av tre mindre delsystemer: – Mikro-, offentlighets- og makrosystemet.

Hvilke interessenter, også kalt aktører, som inngår i hver av disse tre delsystemer er vist i illustrasjonen under.

Markedsystemet

For å finne ut hvilke interessenter (aktører) innenfor hvert av del-systemene som bør inngå i situasjonsanalysen av markedsystemet anbefaler jeg at du starter med å tegne opp et interessentkart før du går videre i denne prosessen.

Klikk på en av linkene under for å lese nærmere om disse tre delsystemene etter at du har kartlagt hvilke interessenter innenfor hvert av del-systemene eller hvis du er usikker på hvilke aktører som inngår i disse tre del-systemene.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: 1. Grunnleggende markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << VerditilbudHelhetlig markedsføring og markedsplanlegging >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er markedsføring?
 • Markedsføringshjulet
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Marked
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Verditilbud
 • Markedssystem
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • Du leser nå artikkelserien: Markedssystemet

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  Mikrosystemet >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Markedssystem
 • Mikrosystemet
 • Markedet og markedsanalyse
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produkt og produktanalyse
 • Konkurrent (er)
 • Markedsføringen av virksomheten og verditilbudet
 • Organisasjonen og organisasjonsanalyse
 • Informasjon og informasjonsanalyser
 • Økonomi og regnskapsanalyser
 • Verdiskapningprosessen
 • Leverandører
 • Distributører og andre mellomledd
 • Offentlighetssystemet
 • Statsforvaltningen
 • Fylkeskommunen
 • Kommunalforvaltningen
 • Rettslige håndhevningorganer
 • Frivillige interesseorganisasjoner
 • Finanskilder
 • Interne interessegrupper
 • Massemedia
 • Makrosystemet
 • Naturressurser
 • Teknologiske faktorer
 • Kulturelle faktorer
 • Demografi & demografisk segmentering
 • Økonomiske faktorer
 • Politiske faktorer