Hva er et spørreskjema?

Dette kapitlet tar sikte på å gi deg råd og tips om hvordan du bør gå frem for å utarbeide et spørreskjema.

wpe2.jpg (19114 bytes)

Hva er et spørreskjema ?

Et spørreskjemaer er et måleinstrument  vi bruker for å måle  nivåforskjeller  ved variabler. Eller sagt på en annen måte; de ulike verdiene  ved variablene vi ønsker å måle i en intervju-undersøkelse. Spørreskjemaer brukes med andre ord kun når vi ønsker å samle inn data ved hjelp av intervjuer, og da hovedsakelig når vi ønsker å innhente empirisk data. Det vil si undersøkelser som baserer seg på en kvantitativ metode.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.