Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Dette kapitlet tar sikte på å gi deg råd og tips om hvordan du bør gå frem for å utarbeide et spørreskjema.

wpe2.jpg (19114 bytes)

Hva er et spørreskjema ?

Et spørreskjemaer er et måleinstrument  vi bruker for å måle  nivåforskjeller  ved variabler. Eller sagt på en annen måte; de ulike verdiene  ved variablene vi ønsker å måle i en intervju-undersøkelse. Spørreskjemaer brukes med andre ord kun når vi ønsker å samle inn data ved hjelp av intervjuer, og da hovedsakelig når vi ønsker å innhente empirisk data. Det vil si undersøkelser som baserer seg på en kvantitativ metode.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss