Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

Alle organisasjoner er fulle av folk som mener at ingenting er verre enn å arbeide i grupper, fordi grupper uten unntak er ineffektive, rotete og frustrerende. Individuelle forskjeller og mellommenneskelige dynamikk skaper uavlatelig rot i grupper. Livsviktige prosjekter vakler fordi ingen i teamet liker lederens stil. Avdelinger blir involvert i oppholdende krigføring på grunn av friksjon mellom deres respektive sjefer osv. (Bolman/Deal).

Erfaringer viser at grupper lett «seiler seg» vill, og de ofte forbruker store mengder tid og energi på retningsløse aktiviteter. Det er derfor viktig at gruppelederen tar på seg ansvaret for å hjelpe gruppen i å utvikle retningssans, en stabil kurs og forpliktelser mot den valgte retningen.

Når vet jeg at gruppen er effektiv ?

Dette spørsmålet har opptatt samfunnsforskere og ledere i lang tid. Spesielt innenfor Human – resource bevegelsen har dette spørsmålet vært studert nøye, da dette i praksis ofte er svært vanskelig å mange ulike personligheter med ulik kompetanse til å samarbeide om å løse et problem innenfor en tids- og ressursramme.

For å skape en effektiv må vi vurdere en rekke enkeltfaktorer og fokusere på hva som vil være den beste gruppekonfigurasjonen for å få til et best mulig samspill mellom disse faktorene. 

Faktorene som påvirker effektiviteten til en gruppe kan illustreres gjennom følgende modell:

effektiv-gruppe

I følge human resource-teoretikerne får man en effektiv gruppe når:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg