Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Human – resource – rammen,  også kalt Human Resource Management, forkortes normalt til bare HR. Human Resource Management er, direkte oversatt:

“ledelse av menneskelige ressurser”

Human – relation – bevegelsens arbeid bygger hovedsakelig på de resultater og ideer som organisasjonspsykologene har kommet frem til. HR legger vekt på at menneskene i organisasjonen utgjør virksomhetens viktigste ressursen gjennom sin kunnskap og kompetanse. “Human” definerer de menneskene som virksomheten bruker for å
oppnå sine mål, mens “resource” går nærmere inn på i hvilken grad evner, motivasjon,
kapasitet, muligheter og vilje har til å bidra (Mikkelsen og Laudal 2014, 27).

Rammen tar utgangspunkt i at organisasjonen er befolket av mennesker med så vel behov, følelser og fordommer. De har stor kapasitet til både å lære og forsvare gamle holdninger og overbevisninger. Human Resource-rammen legger med andre ord vekt på det menneskelige aspektet ved organisasjonen.

Fra denne syns vinkelen er nøkkelen til effektivitet å skreddersy organisasjonen til medlemmene. Dvs. til menneskene i organisasjonen. Menneskene skal ikke tilpasses teknologien og organisasjonsstrukturen. Det overordnede målet innenfor Human – Resource rammen mener mange er å finne en organisasjonsform som setter folk i stand til å få jobben gjort, samtidig som de trives med det de holder på med.

Rammens overordnede mål er:

« å få til en god tilpasning mellom menneskene i organisasjonen og organisasjon som system»

HR rammens utgangspunkt er at virksomheten er avhengig av den kompetansen og kunnskapen som de ansatte besitter for å oppnå en økende andel av verdiskapning (Jacobsen og Torsvik 2013, 240). 

Resultatet har blitt en prosess hvor prestisjen rundt det å tilegne seg, motivere, holde på og utvikle kompetanse og ferdigheter som allerede finnes i organisasjoner stadig blir viktigere. Gjennom å drive systematisk og målrettet HR er målet å sikre seg høy kvalifisert arbeidskraft og konkurransefortrinn. For å oppnå dette benyttes HR for å oppnå en god ledelse av de menneskelige ressursene i virksomheten.

Sentrale problemstillinger

Sentrale problemstillinger er:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.