Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Forretningsplanen bør starte med å angi selskapets forretningsgrunnlag etter styrets beretning. 

Forretninggrunnlaget

Forretninggrunnlaget – angir:

  1. hvorfor virksomheten ble etablert
  2. hva den holder på med og for hvem
  3. hvilke kundeverdier virksomheten skaper
  4. hva som er virksomhetens drøm for fremtiden
  5. hvilke verdier virksomheten er tuftet på

I praksis vil dette si at du må redegjøre kort for virksomhetens forretningside, misjon, visjon, omdømme og verdigrunnlag. Modellen under viser hvilke elementer som inngår i det vi kaller forretningsgrunnlaget, og som vi tidligere har redegjort for i gjennomgangen av den strategiske planleggingen.

rammeverket

Forretningside

En god forretningside må inneholde tre hovedkomponenter:

  1. En historie/ide – bakgrunnen for etableringen og en angivelse av hva som gjør virksomheten unik
  2. En misjon – virksomhetens oppgave
  3. En visjon – en drøm om fremtiden

forretningside


Corporate Governance (selskapsledelse)

Etter gjennomgangen av forretningsideen og verditilbudet er det vanlig å beskrive hvilken Corporate Goverance modell, eller selskapsledelse på norsk, virksomheten har valgt for å sikre eiernes behov for styring og kontroll av sine investeringer.

Corporate Governance kapittelet i forretningsplanen bør inneholde følgende punkter:

Firmanavn og virksomhetsfelt

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.