Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 5 av 9 artikler om Gruppeledelse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 16 av 25 artikler om Psykososialt arbeidsmiljø
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Det finnes mange ulike konfigurasjoner man kan benytte seg av for å skape en formell gruppestruktur.

I Bolman & Deals bok «Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse» er følgende gruppestrukturer nevnt:

 • Struktur med en sjef
 • Enkelt hierarki
 • Struktur med mellomledere
 • Sirkelnettverk
 • Stjernenettverk

Hvordan disse gruppe konfigurasjonene kan brukes i praksis er vist i eksemplene under. Eksemplene er hentet fra «Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse» – Bolman & Deal.

Eksemplene tar utgangspunkt i et styre med en styreformann og fire styremedlemmer.

Struktur med en sjef

I en struktur med en sjef, er styreformannen den offisielle «sjefen» for de andre medlemmene. Han er midtpunktet for informasjonsstrømmen.

Styremedlemmene skaffer han informasjonen, og han er ansvarlig for å videreformidle informasjon fra eksterne kilder.

Medlemmene vil primært kommunisere med formannen, og ikke hverandre.

En slik struktur fungerer best for oppgaver som er forholdsvis enkle og utvetydige. Men denne strukturen slår ofte feil overfor mer komplekse og uklare oppgaver hvis ikke lederen har et uvanlig høyt nivå av evner, fagkunnskap og energi.

Struktur med mellomledere

I denne ordningen blir to styremedlemmer ansvarlig for bestemte deler av styrets arbeid, og informasjonen vil flyte fram og tilbake mellom dem. Mellomlederne blir bindeleddet mellom formannen og aktørene på lavere nivå.

I en slik struktur blir arbeidsmoralen til «mellomlederne» ofte høyere enn hos deltakerne på lavere nivåer. 

Tilføyelse av nye nivåene kan gjøre kommunikasjonen vanskeligere og øke tiden det tar å få ting gjort.

Enkelt hierarki

En tredje mulighet er å sette en av styremedlemmene inn som mellomledd mellom formannen og de øvrige medlemmene, for slik å skape et enkelt hierarki. Denne modellen er ofte mer effektiv enn de foregående, men den skaper også sine egne problemer.

Færre medlemmer får direkte tilgang til formannen, og modellen vil også gi mellomleddet betydelig makt, og kanskje til og med friste han til å prøve å tilrive seg formannens posisjon.

Sirkelnettverk

I et sirkelnettverk vil informasjonen flyte fortløpende fra det ene medlemmet til det andre. Informasjonen ville gå i sirkelen rundt fra den ene personen til den neste, og hver av dem ville bygge på eller endre det som kom gjennom kanalene.

Denne modellen har visse tiltalende trekk, men også en stor svakhet.

Ett svakt ledd kan ødelegge hele prosessen. Det kreves derfor et høyt kompetansenivå hos alle deltakerne for at en slik struktur skal fungere.

Stjernenettverk

En siste mulighet er å skape et sterkt interaktivt «stjernenettverk», som vil gjøre det mulig for alle medlemmene å snakke med alle. Informasjonen vil strømme fritt, og beslutningsprosessen vil fordre kontakt med alle.

Stjernenettverk skaper ofte høy arbeidsmoral, men kan også lett bli langsom og ineffektiv.

Likevel er dette en effektiv struktur for et styre, ettersom det er en struktur som fungerer best for oppgaver som er uklare og kompliserte, eller som er sterkt avhengig av alles fulle forståelse (Bolman/Deal-94).

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Gruppeledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Hva kjennetegner en effektiv gruppe?Gruppedynamikk >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Gruppeledelse og organisering av grupper og team
 • Gruppe
 • Valg av gruppestruktur
 • Hva kjennetegner en effektiv gruppe?
 • Gruppe konfigurasjoner i en formell gruppestruktur
 • Gruppedynamikk
 • Hvordan styre gruppemedlemenes atferd?
 • Effektiv gruppekultur
 • Prosjekt og prosjektstyring
 • Du leser nå artikkelserien: Psykososialt arbeidsmiljø

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Hva kjennetegner en effektiv gruppe?Gruppedynamikk >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Verdibasert ledelse
 • Styring og kontroll av virksomheten
 • Regelstyring
 • Organisasjonskultur ( bedriftskultur )
 • Vinnerkultur
 • Identitetskapene symboler
 • Herzbergs motivasjonsteori (to-faktorteori)
 • Hygienefaktorenes betydning
 • Motiv og motivasjon
 • Mihalyi Csikszentmihalyi’s flyt-teori
 • Hackman og Oldhams jobbkarakteristikamodell
 • Effektiv gruppekultur
 • Valg av gruppestruktur
 • Hva kjennetegner en effektiv gruppe?
 • Gruppe konfigurasjoner i en formell gruppestruktur
 • Gruppedynamikk
 • Hvordan styre gruppemedlemenes atferd?
 • Lederstil
 • Varige forskjeller og begrensede ressurser vil alltid skape konflikter
 • Jobb-berikelse og jobbutvidelse
 • Deltakerstyring
 • Medledelse og selvledelse
 • Selvstyrte arbeidsgrupper i organisasjonen
 • Belønning og belønningssystemer