agenturer.no

    Denne artikkelen er del 2 av 16 artikler om Gründerskolen

Gründerskolen er artikkelserier skrevet for entrepenører og grundere som ønsker å realisere sin forretningside. En artikkelserie som guider deg igjennom hele etableringsprosessen – steg for steg.

Grunderskolens 10 faser

For å få en logisk oppbygning av grunderskolen har vi valgt å beskrive grunderprosessen som en fasemodell bestående av 10 faser prosjektet må bevege seg igjennom. Disse 10 fasene som vi vil gjennomgå i denne artikkelserien er:

Gründerskolen del 1: Før du starter

I grunderskolens første del tar vi for oss hva du bør tenke på før du tar skrittet og starter et eget selskap for å realisere forretningsideen som du har definert i forretningsplanen.

etableringsfasen

Gründerskolen del 3: Etableringsprosessen

En gjennomgang av de logiske trinnene i etableringsprosessen forretningsideen må gå igjennom før den fremstår som et nyetablert selskap som har som mål å realisere forretningsideen slik den er beskrevet i forretningsplanen.

forskningsdesign

Gründerskolen del 5: Research fasen

Reachers fasen går ut på å finne ut om det er mulig å lage forretningsideen, avgjøre om det er et stort voksende marked for den og hva det eventuelt vil koste å lansere denne forretningsideen.

Hvem skriver du forretningsplanen til?

Gründerskolen del 7: Planleggingsfasen

Når vi treffet en beslutning om å etablere et selskap må selskapetableringen planlegges slik at vi gjør feilene på papiret og ikke i det virkelige liv hvor konsekvensene er katastrofale. Vi går her igjennom denne planleggingsprosessen.

Gründerskolen del 9: Etableringsfasen

Når vi har skaffet kapitalen vi trenger er det bare å registrere selskapet, bli enig om selskapsform og eierstyring, leie lokaler og etablere selskapet. Vi går her igjennom denne etableringsfasen.

Gründerskolen del 2: Suksesskriterier

Hva er de kritiske suksessfaktoren for å lykkes med et grunderprosjekt. I andre del av grunderskolen ser vi på hvilke suksesskriterier som gjelder for nyetableringer.

Gründerskolen del 4: Selskapets idéfase

Ideene til et nytt konsept kan komme fra mange ulike kilder. Vi går her igjennom hvordan idefasen som resulterer i at forretningsideen blir født og definert bør legges opp for å være et godt utgangspunkt for resten av selskapsetableringen.

Gründerskolen del 6: Beslutningsfasen

Etter reachers fasen er det på tide å treffe en beslutning om vi skal gå videre med forretningsideen eller ikke. Vi går her igjennom hvordan denne beslutningen bør treffes.

Penger

Gründerskolen del 8: Kapitaliseringsfasen

Når vi har planen klar er neste oppgave å finne ut hvordan vi skal klare å skaffe pengene vi trenger for å realisere planen vår. I kapitaliseringsfasen går vi igjennom hvordan du bør gå frem for å lykkes med dette.

møtemålsetning

Gründerskolen del 10: Driftsfasen

Til slutt trenger vi et gjennomtenkt system for hvordan virksomheten skal drives for å nå sine mål. Driftsfasen starter når selskapet er etablert. Vi går her igjennom hva som det er viktig å huske på i denne forbindelse.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Gründerskolen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Gründer / EntreprenørFør du starter entreprenør/grunderprosessen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Gründer / Entreprenør
 • Gründerskolen
 • Før du starter entreprenør/grunderprosessen
 • Suksesskriterier for en entreprenør/grunder
 • Etableringsprosessen til en entreprenør/grunder
 • Etableringsprosessen: Fase 1 – Fra ide til beslutning
 • Etableringsprosessen: Fase 2 – Fra planlegging til etablering
 • Etableringsprosessen: Fase 3 – Fra registrering til lansering av selskapet
 • Innovasjonsmodell
 • Idéfasen
 • Research fasen
 • Beslutningsfasen – skal vi gå videre med ideen eller ikke?
 • Planleggingsfasen til entreprenøren/grunderen
 • Kapitaliseringsfasen til entreprenøren/grunderen
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Driftsfasen til selskapet