agenturer.no

Nå som du vet hva det vil kreves av deg for å lykkes som grunder eller entreprenør skal vi se litt nærmere på hva som er suksesskriteriene når du skal etablere en virksomhet, før vi kommer inn på selve grunderprosessen som vil guide deg igjennom prosessen fra ide til ferdig lansert selskap.

Gründerens 4 K-er

I boken “Frykt & forventning” presenterer Kristian Bye (2016) grunderens 4 K-er.

Han sier at gründerens fire K-er er en høyst forenklede teori om hva som må til for å lykkes med et oppstartprosjekt. De fire K-ene er en forkortelse for kritiske forhold det er viktig å ha kontroll over og som tilsammen avgjør forretningsideens fremtid:

  1. Konsept
  2. Kompetanse
  3. Kapital
  4. Kontaktnett

Konsept

Konseptet er merkevaren vi ønsker å bygge, dvs. en samlebetegnelse for både de rasjonelle og emosjonelle sidene av forretningsideen. For å lykkes med en forretningside må verditilbudet som tilbys ha klare konkurransefortrinn og dekke kundens behov, problemer, krav og forventninger på en bedre måte enn konkurrerende verditilbud gjør. Gjør verditilbudet ikke det vil det ikke bli en suksess.

For å utvikle et godt konsept er det avgjørende å se både de rasjonelle fordelene ved et produkt eller en tjeneste og samtidig søke en dyp forståelse av de emosjonelle dimensjonene som kan fremheve, løfte og støtte den grunnleggende idéen sier Kristian Bye. I en verden hvor de fleste produkter kan kopieres i løpet av noen måneder, er det konseptet og merkevaren som blir fundamentet og forsvarsverket for suksess mener Kristian Bye.

Kompetanse

Den andre suksessfaktoren er kompetanse. Med dette menes at vi må ha kompetansen som kreves for å utvikle, lansere, selge og drifte konseptet som utvikles. Mangler man kompetansen på et eller annet felt er det lett å mislykkes, selv med det beste konsept.

Kapital

Kapital er den tredje suksessfaktoren. De fleste oppstartbedrifter dør ikke av mangel på ideer, men av mangel på kapital. Å starte og markedsføre en virksomhet koster penger og disse pengene er det gjerne svært vanskelig å få tak i. 80% av forretningsideene mislykkes fordi de ikke klarer å finansieres.

Kontaktnett

Den fjerde suksessfaktoren er kontaktnett. Skal man lykkes med å etablere en ny virksomhet og få den til å gå med overskudd trenger man et stort kontaktnett innen de viktigste forretningsområdene til virksomheten og man må være flink til å benytte seg av dette kontaktnettet til det beste for virksomheten.

Annonse

5M modellen for entreprenørskap

5M modellen er en modell som sier at en entreprenør trenger fem “M-er” for å lykkes som entreprenør. Disse 5 M-ene er:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg