agenturer.no

    Denne artikkelen er del 6 av 6 artikler om Før du starter grunderprosessen

    Denne artikkelen er del 1 av 8 artikler om Gründerens suksesskriterier

    Denne artikkelen er del 4 av 16 artikler om Gründerskolen

Nå som du vet hva det vil kreves av deg for å lykkes som grunder eller entreprenør skal vi se litt nærmere på hva som er suksesskriteriene når du skal etablere en virksomhet, før vi kommer inn på selve grunderprosessen som vil guide deg igjennom prosessen fra ide til ferdig lansert selskap.

Gründerens 4 K-er

I boken “Frykt & forventning” presenterer Kristian Bye (2016) grunderens 4 K-er.

Han sier at gründerens fire K-er er en høyst forenklede teori om hva som må til for å lykkes med et oppstartprosjekt. De fire K-ene er en forkortelse for kritiske forhold det er viktig å ha kontroll over og som tilsammen avgjør forretningsideens fremtid:

 1. Konsept
 2. Kompetanse
 3. Kapital
 4. Kontaktnett

Konsept

Konseptet er merkevaren vi ønsker å bygge, dvs. en samlebetegnelse for både de rasjonelle og emosjonelle sidene av forretningsideen. For å lykkes med en forretningside må verditilbudet som tilbys ha klare konkurransefortrinn og dekke kundens behov, problemer, krav og forventninger på en bedre måte enn konkurrerende verditilbud gjør. Gjør verditilbudet ikke det vil det ikke bli en suksess.

For å utvikle et godt konsept er det avgjørende å se både de rasjonelle fordelene ved et produkt eller en tjeneste og samtidig søke en dyp forståelse av de emosjonelle dimensjonene som kan fremheve, løfte og støtte den grunnleggende idéen sier Kristian Bye. I en verden hvor de fleste produkter kan kopieres i løpet av noen måneder, er det konseptet og merkevaren som blir fundamentet og forsvarsverket for suksess mener Kristian Bye.

Kompetanse

Den andre suksessfaktoren er kompetanse. Med dette menes at vi må ha kompetansen som kreves for å utvikle, lansere, selge og drifte konseptet som utvikles. Mangler man kompetansen på et eller annet felt er det lett å mislykkes, selv med det beste konsept.

Kapital

Kapital er den tredje suksessfaktoren. De fleste oppstartbedrifter dør ikke av mangel på ideer, men av mangel på kapital. Å starte og markedsføre en virksomhet koster penger og disse pengene er det gjerne svært vanskelig å få tak i. 80% av forretningsideene mislykkes fordi de ikke klarer å finansieres.

Kontaktnett

Den fjerde suksessfaktoren er kontaktnett. Skal man lykkes med å etablere en ny virksomhet og få den til å gå med overskudd trenger man et stort kontaktnett innen de viktigste forretningsområdene til virksomheten og man må være flink til å benytte seg av dette kontaktnettet til det beste for virksomheten.

De ti bud for å lykkes med å etablere egen virksomhet

Legger vi til Jan Helge Maurtvedt sine 10 punkter om hva grunderen må tenke på for å lykkes har vi en ganske god liste for nødvendige suksessfaktorer for enhver virksomhet. 

1. Planlegge: Virksomheten trenger en gjennomtenkt forretningsplan. Dette er alfa omega. Hvem er du, hvem er dine kunder, hva står du for – kort sagt: Hvilke ambisjoner har du?

2. Fokusere: Ikke bare på de tekniske sidene ved produktet, men også hvordan du skal drive det til kommersialisering. Kort sagt: Hvordan finne veien fra idé til marked.

3. Selge: Sjekk om det finnes et marked. Ingen vits i å utvikle et produkt ingen vil ha.

4. Presentere: Penger er grunderens store problem. Skal du skaffe deg investorer er måten du fremlegger ideen for investoren på svært viktig. Klart budskap og tro på egne ideer og ferdigheter er et must.

5. Samarbeide: Innse dine begrensninger. Slipp til folk som har greie på ting du ikke har ? for eksempel økonomi. Ikke la grådighet ødelegge for deg. En liten del av en stor kake er bedre enn en stor del av ingenting.

6. Tenk: Vær langsiktig i tankegangen. Ikke ha forventninger om å tjene penger “i morgen”, og legg planer deretter. Hastverk er som regel lastverk.

7. Spiss: Ikke blyanten, men konseptet ditt. Vær bevisst på hva du ønsker å satse på. Gaper du for høyt, svis pengene av fort.

8. Snakk: Ta tak i folk som har “tatt steget” før deg, så unngår du de lengste blindgatene. Og: Eventuelle siviløkonom- og juristvenner kan kanskje bistå i spørsmål om henholdsvis markedsstrategi og søknadsskriving.

9. Vekk: Ikke oppsikt, men tillit. Omgi deg med profesjonelle medarbeidere som har peiling. Sett de godt inn i det du skal drive med ? slikt skaper troverdighet.

10. Trygge: En etableringsfase går sjelden “på skinner”. Uforutsette ting skjer, du må foreta endringer som forsinker prosessen. Legg derfor inn litt slingringsmonn, en økonomisk buffer(svi-bort-penger) du kan tære på.

I resten av denne artikkelserien skal vi se litt nærmere på de forholdene som i følge faglitteraturen er de viktigste for å lykkes med en selskapetablering. Vi vil her se litt nærmere på:

Kilder:

 • Bye, Kristian (2016) – Frykt & forventning, ISBN 978-82-690460-0-7
 • Maurtvedt, Jan Helge – HegnarOnline
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Før du starter grunderprosessen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hvordan mislykkes som grunder?
    Andre artikler i serien er: 
 • Før du starter entreprenør/grunderprosessen
 • Hvorfor ønsker du å bli en gründer og forstår du risikoen du tar?
 • Grunderegenskaper
 • Hvordan lykkes som gründer?
 • Hvordan mislykkes som grunder?
 • Suksesskriterier for en entreprenør/grunder
 • Du leser nå artikkelserien: Gründerens suksesskriterier

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Halve oppskriften til suksess er å oppnå fremgang ved å unngå å gjøre feil >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Suksesskriterier for en entreprenør/grunder
 • Halve oppskriften til suksess er å oppnå fremgang ved å unngå å gjøre feil
 • Suksessfaktor 1 – Produkt/tjeneste (verditilbudet)
 • Suksessfaktor 2 – Markedet & markedskommunikasjon
 • Suksessfaktor 3 – Ledelse, kompetanse og verdiskapning
 • Suksessfaktor 4 – Finansielle forhold
 • Timing er en avgjørende suksessfaktor
 • Etableringsprosessen til en entreprenør/grunder
 • Du leser nå artikkelserien: Gründerskolen

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Før du starter entreprenør/grunderprosessenEtableringsprosessen til en entreprenør/grunder >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Gründer / Entreprenør
 • Gründerskolen
 • Før du starter entreprenør/grunderprosessen
 • Suksesskriterier for en entreprenør/grunder
 • Etableringsprosessen til en entreprenør/grunder
 • Etableringsprosessen: Fase 1 – Fra ide til beslutning
 • Etableringsprosessen: Fase 2 – Fra planlegging til etablering
 • Etableringsprosessen: Fase 3 – Fra registrering til lansering av selskapet
 • Innovasjonsmodell
 • Idéfasen
 • Research fasen
 • Beslutningsfasen – skal vi gå videre med ideen eller ikke?
 • Planleggingsfasen til entreprenøren/grunderen
 • Kapitaliseringsfasen til entreprenøren/grunderen
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Driftsfasen til selskapet