Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

I denne artikkelserien ser vi på hva som kreves for å lykkes som grunder og entrepenør og hva du må huske på når selskapet skal etableres.

Overalt møter vi på begrepene gründer og entreprenør når vi snakker om etablering av nye selskaper og oppfinnelser. Begrepet entreprenør er fransk og betyr å etablere, eller å starte noe. Gründer er tysk og betyr grunnlegger, en person som har tatt initiativ til å starte et selskap eller en virksomhet, og som svarer for deler av eller hele den risiko som er involvert i foretaket.

Begrepene brukes gjerne om hverandre som om de skulle bety det samme. Selv om det finnes menge likhetstrekk mellom en gründer og entreprenør er det også noen viktige forskjeller de er viktig å være klar over.

Hva er en gründer?

grunder

En gründer (tysk: grunnlegger) er:

en person som har tatt initiativ til å starte en virksomhet for å tjene penger til seg selv, og som svarer for hele eller deler av virksomhetens økonomiske risiko.


Hva er en entreprenør?

entrepenør

Med entreprenør menes:

En person som har etablert en virksomhet for å realisere en samfunnsnyttig idè som dekker behov eller løser problemer på nye måter.

Østerikeren Joseph Schumpeter (1883-1950) var en økonom som viste stor interesse for rollen en entrepenør har i samfunnet i forbindelse med økonomiske og sosiale endringer. Han regnes idag som innovasjonsteorienes far. Han definerte en entreprenør som (1934):

En person som bruker tilgjengelige ressurser på nye måter.

En entreprenør kan, ifølge Schumpeter, være en hvilken som helst person bare de introduserer nye kombinasjoner for det økonomiske system. Imidlertid, er entreprenøren kun en entreprenør i den entreprenørielle fasen.

Den entreprenørielle fasen

Den entreprenørielle fasen er når de nye kombinasjonene kobles og utformes. Når de er implimentert forsvinner entreprenørstatusen. Entreprenøren er kun entreprenør i det han utfører entreprenørske handlinger, sier Schumpeter (1934). Ofte sklir entreprenøren over i en lederrolle for drift etter hvert som mye av det nye som ble foretatt i prosjektets startfase går over til å bli rutinepreget.

Entreprenørskap

Å skape innovasjoner er entreprenørens viktigste oppgave i følge Schumpeter. Innovasjon handler for Schumpeter om det å kombinere allerede kjente faktorer, men hittil urelaterte, sammen for å skape nye kombinasjoner av nytteverdi. Det kan være produkter, prosesser, organisasjoner, markeder og eventuelt råvarer. Dette impliserer interaksjon mellom bransjer, fagområder, offentlig og privat sektor eller for eksempel forskere som opererer i ulike paradigmer. Entrepenøren er i følge Schumpeter en aktiv initiativtaker som driver samfunnet fremover gjennom entreprenørskap.

Med entreprenørskap menes:

Kreativ destruksjon, der entreprenøren hele tiden forsøker å introdusere nye produkter eller produksjonsmetoder gjennom å ødelegge eller erstatte eksisterende.

Schumpeter kaller også entreprenøren for en agent for økonomisk vekst. En agent som skaper utvikling i næringslivet gjennom nye kombinasjoner av allerede kjente ressurser. Schumpeter taler også for at det er 5 måter å fremme entreprenørskap på:

  1. Introduksjon av nytt produkt eller forbedringer av eksisterende produkt.
  2. Introduksjon av ny måte å produsere på.
  3. Entre et nytt marked.
  4. Utnytting av ny råvare eller.
  5. Ny organisering av allerede eksisterende næring.

Entreprenøren kjennetegnes ved at de skaper noe nytt som er basert på deres egne ideer og hvordan disse ideene kan brukes til å dekke eksisterende behov og løse eksisterende problemer på bedre måter enn dagens løsninger gjør. 

Hva er forskjellen mellom gründer og entreprenør?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.