Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Kontor
Bilde: unsplash.com

For at det skal være lønnsomt for en virksomhet å utvikle og markedsføre et økologisk produkt som er basert på bruk av økologiske råvarer (innsatsfaktorer) og en økologisk verdiskapningprosess må to forutsetninger være oppfylt:

  1. Betalingsvillighet: Kunden må være villig til å betale ekstrakostnaden ved å utvikle og markedsføre et økologisk produkt
  2. Omdømme: Virksomheten må ikke ha et omdømme som et “miljøsvin” som ikke tar hensyn til miljøet rundt seg

Kun når disse to kriteriene er oppfylt kan virksomheten kunne høste økonomiske gevinster i sin investering i bærekraftig utvikling.

Kundens betalingvillighet

Ettersom det koster mer å velge økologiske råvarer og gjøre hele verdikjeden mest mulig miljøvennlig må kunden være villig til å betale ekstrakostnaden dette påfører. Gjør de ikke det vil de ikke kjøpe det heller og virksomheten går konkurs. Vi kan derfor konkludere med at hvis kunden ikke villige til å betale merkostnaden bør virksomheten heller ikke velge å satse på et økologisk produkt og verdikjede.

For å avgjøre om kunden er villig til å betale mer for et økologisk produkt  må vi gjennomføres en kundeverdianalysefor å avgjøre dette, hvor det endelige målet er å prøve å beregne produktets (verditilbudets) priselastisitet m.h.t. disse miljøvennlige faktorene. 

Er målgruppen villig til å betale mer for å få et økologisk produkt kan vi gå videre og sjekke om den andre forutsetningen er oppfylt. Nemlig: – Dagens omdømme i målgruppens bevissthet.


Dagens omdømme

Sjansene for å lykkes med en økologisk produkt (verditilbud) er avhengig av dagens rykte og image (omdømme) i målgruppens bevissthet. Er virksomheten kjent som ett miljøsvin som ikke tar hensyn til miljøet, er det vanskelig å endre omdømme til å bli den “det mest miljøvennlige alternativet“. Slike dramatiske endringer av omdømme er i praksis omtrent umulig å lykkes med og skulle man lykkes er dette noe som krever målrettet innsats over mange år og massiv investering i reposisjonering og merkevarebygging. Noe som i de fleste tilfeller ikke er å anbefale.

Er dagens omdømme ikke spesifikt knyttet til negative økologiske og miljømessige forhold er det mulig å prøve å posisjonere virksomheten som det økologiske og/eller miljøvennlige alternativet når produktet blir lansert, da dette ikke kreves at vi skal endre dagens oppfatning omkring disse emnene. Vi skal bare legge til nye oppfatninger omkring forhold kundene idag ikke har noen klare oppfatninger om.

Husk bare i denne sammenheng at kunden vurderer en virksomhet og produkt ut i fra en helhetsvurdering hvor de ser på hvor god sammenheng mellom det virksomheten er, gjør og sier. I praksis betyr dette at hvis virksomheten velger å posisjonere seg som det økologiske og/eller miljøvennlige alternativet så må dette gjennomsyre alt virksomheten gjør, sier og tilbyr. Kun da får posisjoneringstrategien troverdighet. Selve forutsetningen for å kunne lykkes.

“Spin-off” strategi

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss