Selskapsformer

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Betaling av aksjeinnskudd

En gjennomgang av hvilke regler som gjelder for betaling av aksjeinnskuddet ved etablering av et aksjeselskap.

Registrering av foretak i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret

Hva er Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, og hva er forskjellen mellom disse to registrene. Må jeg stå i dem?

Aksjeeierbok, melding om eierskifte og pantsettelse av aksjer

Alle aksjeselskaper må ha en aksjeeierbok. En aksjeeierbok er en fortegnelse over alle de som eier aksjer i selskapet. Det skal opprettes en aksjeeierbok for selskapet straks etter at det er stiftet.

Når må jeg registrere selskapet?

Myndighetene krever at stifter et selskap, når du ansetter arbeidstakere og/eller når du starter omsetning av avgiftspliktige varer eller tjenester. Så sant minst en av disse situasjonene oppstår, skal du registreres i Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene.

Hva er en firmaattest?

Firmaattesten er en bekreftelse på at du er registrert i Foretaksregisteret.

Registrering av aksjeselskaper

For registrering av aksjeselskaper gjelder spesielle regler. Disse er angitt i aksjeloven. Disse reglene gjelder både når man skal starte ny virksomhet, og når en allerede bestående virksomhet skal omorganiseres.

Stiftelsesdokument og vedtekter

Den avtalen aksjetegnerne inngår om å stifte aksjeselskapet, kalles i aksjeloven et «stiftelsesdokument». De som skal tegne selskapets aksjer, må gå sammen om å opprette dette stiftelsesdokumentet.

Aksjonæravtale

En aksjonæravtale er en avtale som er inngått mellom aksjonærene i et aksjeselskap, og etableres for å regulere aksjonærenes forhold til de øvrige aksjonærene i selskapet og selskapets aksjer.

Allmenn aksjeselskap

Et allmennaksjeselskap (forkortet ASA) er en betegnelse beregnet på aksjeselskaper med mange aksjeeiere.
Close