Generalforsamling

En generalforsamling er den øverste myndighet i en organisasjon eller (allmenn-)aksjeselskap. Her går vi igjennom hvordan møte avholdes.

Generasjonsskifte strategier

De finnes mange ulike strategier vi kan velge å benytte oss av for å få til et generasjonsskifte. De tre vanligste strategiene idag er disse tre

Corporate Governance (eierstyring)

Prinsipper for hvordan selskaper bør ledes, organiseres og administreres, og hvilke interesser organiseringen skal tilgodese.