Styre

Hva er styrets oppgave, hvilke krav og plikter stilles til et styre?