Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 17 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Mange interessenter som vil lese forretningsplanen, f.eks. investorer, leverandører og samarbeidspartnere, lurer på hva forretningsideen bygger på.

Hvem står bak virksomheten, når ble den etablert, hvorfor, for hvem og hva er det så gjør ideen så unik at det er verdt å bruke tid og penger på dette selskapet.

Start forretningsplanen med å gi en kort besvarelse på disse spørsmålene, da dette gjør det enklere for leseren å forstå motivene og beslutningene dine.

Virksomhetfelt:

Mange velger å starte med å angi selskapets virksomhetsfelt: Her bør leseren finne svar på spørsmål av typen: Er dette et vareproduserende foretak, et tjenesteproduserende foretak, en distributør eller kanskje et medium?

Dernest bør virksomhetsdefinisjonen gi svar på hvilken bransje virksomheten opererer i.

Lokalisering:

Hvor ligger eller skal selskapets hovedkontor ligge?

Marked:

Hvor skal selskapet selge sine produkter (lokalt, nasjonalt, internasjonalt)? Hvilket marked og kunder skal selskapet betjene (ikke kom med en lengre utredelse, da dette er et eget punkt senere i planen)?

Produkter og tjenester:

Hva skal selskapet levere og hvordan (ikke kom med en lengre utredelse, da dette er et eget punkt senere i planen)? Hvorfor skal kundene velge akkurat dette verditilbudet? Angi bare be beste “unike salgs poengene“.

Utviklingstrinn:

Dernest bør man si litt om hvilket utviklingstrinn virksomheten befinner seg på. Er det helt i startfasen med et verditilbud som ennå ikke er helt klart? Har man verditilbudet, men ennå ikke startet markedsføringen av det? Eller har man allerede startet markedsføringen og ønsker å utvide virksomheten til nye markeder? Alle virksomheter har en livssyklus. Her angis kort hvor i livssyklusen denne virksomheten befinner seg i nå.

Konkurrenter:

Hvem er virksomhetens største konkurrenter, hva er deres styrker og hvilke konkurransefortrinn har virksomheten i forhold til disse konkurrentene?

Problemer:

Har selskapet noen spesielle problemer og hvordan vil disse bli løst?

Eiere:

Her presenteres de største aksjonærene og eventuelle forbindelser mellom virksomheten og aksjonærenes øvrige engasjement. Dessuten bør det gis opplysninger om gjeldende eller planlagte aksjonæravtaler hvis det finnes noen og ligende forhold. Har aksjonærene inngått en aksjonæravtale bør den legges ved som et vedlegg.

Under eier angis:

 • Hvem eier selskapet?
 • Hvor lenge har nåværende eiere vært eiere av selskapet?
 • Resymé over eierne siden selskapets oppstart.
 • Er eierne aktive i selskapet?
 • Er ledelsen deleiere i selskapet?
 • Er øvrige medarbeidere deleiere i selskapet?
 • Er det utstedt opsjoner eller konvertibler?

Kapital:

Hvordan er virksomheten finansiert, hvor stor er egenskapitalen og gjelden? Hvordan har den økonomiske utviklingen vært frem til nå?

Exit muligheter:

Få likeledes frem hvilke ”exit” muligheter som finnes for investorene. Er målet en børsnotering eller kanskje å bli en attraktiv oppkjøpskandidat? Profesjonelle investorer er relativt kortsiktige i sin tenkning og de vil tenke seg mange ganger om før de vil investere i en vanskelig omsatt aksje. De må kunne se hvordan de kan trekke seg ut av prosjektet ved en senere anledning for å realisere sine verdier, før de vil tørre å investere i prosjektet ditt.

Sørg for at dette blir en positiv og interessant innledning til resten av forretningsplanen. Etter å ha lest bakgrunnshistorien for planene, skal leseren glede seg til å ta fatt på selve forretningsplanen.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forretningsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)Marked, kunden og konkurrentene >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen