Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 13 av 23 artikler om Forretningsmodell
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Hva skiller digitale produkter fra fysiske?

Digitale produkter har egenskaper som skiller dem fra tradisjonelle produkter, spesielt relevante for forretningmodellbygging rundt slike produkter.

F.eks. kan hele salgsprosessen gjennomføres på Internett eller andre digitale markedsplasser, noe fysiske produkter ikke kan. Dette gir både fordeler og ulemper.

Når et digitalt produkt er laget og gjort tilgjengelig på Internett kan det kopieres svært raskt og distribueres over hele verden nesten kostnadsfritt.

Dette gjør at hovedvekten av kostnader forbundet med digitale produkter er i produksjonen av dem, noe som gir en sterkt fallende gjennomsnittskostnad ved økende volum.

Videre er digitale produkter gjenstand for økonomiske tilbakekoblingeffekter, der opplevd verdi av konsum ofte er avhengig av hvor mange andre konsumenter som finnes av digitale produktet. For eksempel gir det å ha lest de samme nyhetene eller sett de samme filmene som kollegene dine et felles referansegrunnlag for samtale og diskusjon, noe som har en merverdi utover den direkte verdien fra konsum av nyheter og film.

En annen relevant effekt for digitale produkter er usikkerheten rundt verdien av produktet på kjøpstidspunktet. Det er først etter at digitale produktet er konsumert at den faktiske verdien avdekkes hos brukeren, og brukeren har derfor vanskelig for å vite om det er verdt prisen om det betales på forskudd.

Å gi bort gratisprodukter har lenge vært en strategi brukt i markedsføring. Ved å gjøre et produkt tilgjengelig gratis maksimerers verdiskapingen av nettverkseffekter samtidig som andre aktører umulig kan overta brukerne ved å konkurrere på pris. For digitale produkter er et gratis produkttilbud også økonomisk mulig ettersom marginalkostnadene er så lave som de er.

Selv om merkostnaden fra den økte brukermassen er forsvinnende lav er det en utfordring å tjene penger på produkter som gis bort gratis. I den digitale innholdsbransjen benyttes hovedsakelig to modeller for å fange verdi der innhold gis bort gratis.

Den første utnytter at det finnes en type kunder som er interessert i det digitale innholdet og en annen type kunder som er interessert i oppmerksomheten til den første kundegruppen.

Denne dynamikken skaper et tosidig marked hvor man kan subsidiere den ene gruppen og ta betalt fra den andre. For digitale innholdsprodusenter manifesterer dette seg ofte i en modell hvor innholdet er tilgjengelig gratis og inntekter kommer fra annonser og annen omtale som distribueres sammen med innholdet.

Den andre kombinerer et grunnleggende gratistilbud med et mer omfattende premiumtilbud, hvor brukerne selv velger hvilket tilbud de ønsker å benytte seg av. Gratistilbudet sørger for å maksimere antall brukere, mens det å kreve betaling for tilgang til et mer omfattende tilbud –ofte i form av tilleggsfunksjonalitet eller tilgang til større deler av innholdsbasen– øker inntjeningen fra de brukerne som er villige til å betale for dette.

Nettbasert forretningsmodell: fordeler/ulemper

Noe av det viktigste med nettbaserte forretningsmodeller er service og informasjon. Suksessen bak nettbaserte forretningsmodeller er kundeservice og kundetilpasning for å kunne skille seg fra konkurrentene. Det er selvfølgelig også andre faktorer som gjør at kunden velger akkurat dine produkter fremfør konkurrentenes. Kundetilpasning er svært viktig, finner kunden konkurrentenes nettside enklere å forstå enn din vil han/henne mest sannsynlig skifte. Det andre som kunden setter svært høyt er kvaliteten på produktet, leveringstid og pris.

Har man god kvalitet, rask leveringstid, brukervennlig nettside og relativt lav (konkurransedyktig) pris, vil kundene bli mest fornøyd.

Ettersom du ikke selger produktet til kunden direkte og kunden ikke får sett det fysisk, er en avhengig av god informasjon og gode illustrerende bilder. Før man oppretter et nettbasert forretningsmodell må en velge om en vil være tilgjengelig internasjonalt eller nasjonalt, altså dot.com eller dot.no.

Fordeler:

– Slipper å reise til butikken for å handle.
– Lettere oversikt for kunden.
– Bedre utvalg, kan være produkter som ikke finnes i butikkene, men som er på nettet.
– Tilgjengelig for alle med internett uavhengig av bosted.

Ulemper:

– Tar lenger tid før kundene får produktet pga leveringstid ved sending.
– Ikke alle kunder har visa-kort, slik at de kan handle på nett.
– Kunden får ikke prøvd produktet, får ikke et skikkelig inntrykk av produktet.

Kilder:

 • http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/266642/725166_FULLTEXT01.pdf
 • https://ebu2.wikispaces.com/dr%C3%B8fte+nye+forretningsmodeller+og+presentere+forbedringstiltak

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forretningsmodell

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Forretningmodellens skalerbarhetForretningsmodeller for et kommersielt nettsted >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsmodell
 • Mulige forretningsmodeller
 • Business Model Canvas
 • Forretningsmodellens grunnelementer
 • Verditilbud
 • Kunderelasjoner
 • Inntektsmodell
 • Kjøpemodeller som inntektsmodell
 • Leiemodeller som inntektsmodell
 • Innteksoptimalisering
 • ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
 • Forretningmodellens skalerbarhet
 • Nettbasert forretningsmodeller
 • Forretningsmodeller for et kommersielt nettsted
 • Nettbutikk som forretningsmodell
 • Markedsføringnettsted som forretningsmodell
 • Selvbetjeningnettsted som forretningsmodell
 • Nettavis som forretningsmodell
 • Underholdningsnettsted som forretningsmodell
 • Selge innhold som forretningsmodell
 • Innholdsbasert salg som forretningsmodell
 • Affiliates som forretningsmodell
 • Freemium som forretningsmodell