Det kognitive kartet

Et kognitivt kart er en modell som viser sentrale og viktige elementer i den tankemessige utviklingen.

Intelligens (IQ)

Hva er intelligens, og hvilken betydning har forbrukernes intelligens for deres forbrukeratferd? I denne artikkelen ser vi nærmere på disse spørsmålene.

Hjernen

En kort gjennomgang av menneskets sanser som benyttes i all persepsjon og oppbygningen av nervesystemet og hjernen.
Close