Referansegruppe

Hva er en referansegruppe, og hvilken betydning har referansegruppene for vår atferd. I denne artikkelen finner du svarene på dette.

Sosiale klasser

Hva er en sosial klasse og hvordan påvirer sosiale klasser forbrukernes atferd? I denne artikkelen finner du svarene på dette.

Generasjon Y (“Millennials”)

Denne gruppen er vokst opp i en digital verden, der de har vært med på utviklingen av datamaskiner, smarttelefoner og internett.

Kultur

Hva er en kultur, hva inngår i den og hvordan påvirker kulturen vår atferd? I denne artikkelen ser vi på dette.

Virkelighetsoppfatningen og grunnleggende antagelser

Defineres her som oppfatninger om virkeligheten som medlemmene av kulturen utvikler og bruker for å skape mening i det de erfarer

Sosiale og moralske normer

På hvilken måte påvirker våre normer vår atferd? I denne artikkelen finner du svarene på dette.

Generasjon X

En gjennomgang av hva som kjennetegner Generasjon X. Generasjonen før den nye nettgenerasjonen som har vokst frem etter at Internett kom

Språk

Språk er det viktigste kjennetegnet som skiller mennesket fra andre vesener. Språket er helt sentralt i menneskelig tenkning og samhandling

Demografi & demografisk segmentering

På hvilken måte påvirker demografi folks atferd og utviklingen, og hvordan kan vi segmentere et marked med bruk av demografiske kriterier?

Hvordan lærer vi hva som er ”rett og galt”?

Hvilke verdier og normer vi legger til grunn for å avgjøre om en handling er moralsk og etisk riktig er noe vi lærer av omgivelsene våre gjennom sosialisering fra vi blir født til vi dør.

Kulturuttrykk

Med kulturuttrykk menes: ”de ulike symbolske prosesser, objekter, strukturer og handlinger som inngår i kulturen"

Artefakter og symboler

Artefakter er alle konkrete fysiske gjenstander, tekst, språk og atferd i en kultur. Artefaktene er kulturtelle symboler som formidler informasjon om hva som kjennetegner de underliggende kulturelementene

Familien (Primærgruppen)

På hvilken måte påvirker familien (primærgruppen) vår atferd? I denne artikkelen ser jeg nærmere på dette.

Babyboomere

Et begrep for generasjonen født i årene etter andre verdenskrig fra og med 1946 til rundt 1960.

Geografi

Med geografi menes i denne sammenheng studiet av mennesket i relasjon til de romlige omgivelser og hvordan både naturgitte og menneskeskapte faktorer ved omgivelsene påvirker og blir påvirket av menneskelig aktivitet.

Venner og bandwagon – effekt

På hvilken måte påvirker venner vår atferd?. I denne artikkelen ser jeg nærmere på dette.