Cattell 16PF (Personality Factors)

Cattell 16PF er en personlighetstest og instrumentet som blir brukt er Sixteen Personality Factors Questionnaire

Interaksjonistiske syn på personlighet

Sier at situasjons- og personfaktorer alltid medvirker i “produksjonen” av atferd.

Selvbilde styrer vår atferd (det fenomenologiske perspektiv)

I fenomenologien er det ikke våre indre drivkrefter (psykoanalysen) eller ytre drivkrefter (sosial læring teori) som styrer vår atferd og danner vår personlighet, men vårt selvbilde.

Personlighet og ledelse

Forskningen som er utført på dette området antyder at det er en viss sammenheng mellom lederens personlighet og deres lederegenskaper.