Selvbilde styrer vår atferd (det fenomenologiske perspektiv)

I fenomenologien er det ikke våre indre drivkrefter (psykoanalysen) eller ytre drivkrefter (sosial læring teori) som styrer vår atferd og danner vår personlighet, men vårt selvbilde.

Interaksjonistiske syn på personlighet

Sier at situasjons- og personfaktorer alltid medvirker i “produksjonen” av atferd.
Close