Interaksjonistiske syn på personlighet

Sier at situasjons- og personfaktorer alltid medvirker i “produksjonen” av atferd.

Selvbilde styrer vår atferd (det fenomenologiske perspektiv)

I fenomenologien er det ikke våre indre drivkrefter (psykoanalysen) eller ytre drivkrefter (sosial læring teori) som styrer vår atferd og danner vår personlighet, men vårt selvbilde.

Personlighet basert på sosial læring teori

Sosial læringsteori er på mange måter motsvaret til psykoanalysen. Mens psykoanalysen påstår at indre drivkrefter bestemmer vår atferd, mener de sosial læringsteori at det er omgivelsene som styrer den.

Cattell 16PF (Personality Factors)

Cattell 16PF er en personlighetstest og instrumentet som blir brukt er Sixteen Personality Factors Questionnaire