Babyboomere

Et begrep for generasjonen født i årene etter andre verdenskrig fra og med 1946 til rundt 1960.

Forventningsteorien

Vrooms prosessorienterte forventningteori er en motivasjonmodell som prøver å vise oss at alle menneskelige handlinger er rasjonelt motivert.