agenturer.no

    Denne artikkelen er del 8 av 16 artikler om Gründerskolen

Når du endelig har klart å skaffe kapitalen du trenger kan du endelig gå videre å registrere selskapet og skrive de etablerings dokumentene du trenger for å gjøre selskapet juridisk gyldig og bindene. Deriblant få den nødvendige kapitalen innbetalt.

Denne fasen kan illustreres slik:

Registrer selskapet

Uavhengig av hvilken selskapsform du velger må selskapet registreres i Foretaksregisteret for å være et juridisk gyldig selskap. I denne forbindelse må det også utarbeides ulike dokumenter som må sendes inn sammen med registreringsskjemaet. F.eks. vedtekter hvis du skal etablere et aksjeselskap.

Så snart selskapet oppnår en omsetning på NOK 50.000 er selskapet også pliktig til å registrere seg i Merverdiavgiftmanntallet og selskapet må begynne å beregne utgående merverdiavgift på alt de selger og innbetale forskjellen mellom inngående og utgående merverdiavgift til staten annen hver måned.

Avhengig av hva slag virksomhet du skal starte vil du kanskje også måtte innhente andre bransje- eller virksomhetsspesifikke tillatelser fra ulike organer. Dette må også sjekkes og innhentes før virksomheten kan gå videre.

Innbetaling av aksjekapital

Du må opprette en bankkonto for selskapet og få dine investorer til å innbetale avtalt aksjekapital til denne kontoen. Så snart firmaet er registrert og du har mottatt firmaattesten for selskapet vil denne aksjekapitalen bli frigjort slik at du kan begynne å bruke den på planlagte aktiviteter. 

Beskyttelse av forretningside

Hvordan kan du beskytte din forretningside? Hvordan dette kan gjøres avgjøres av hvor unik forretningsideen er. Er forretningsideen en radikal innovasjon, kan du søke om å få patent på forretningsideen. Snakker vi om mindre nyheter kan du vurdere design- og mønsterbeskyttelse. Sjekk også om forretningsideen kan beskyttes gjennom lov om opphavsrett

Har du fått forretningsideen gjennom ditt eksisterende arbeidsforhold, er det ikke sikkert at du har lov til realisere denne, da arbeidsgiveren din allerede kan eie rettighetene til den. Sett deg derfor inn i hvilke regler som gjelder for arbeidstaker oppfinnelser.

Lokalisering

Hvis du ikke allerede har bestemt deg for hvor du vil etablere selskapet er det på tide å gjøre det nå. Når du vet hvor du vil etablere selskapet gjelder det å finne det rette ledige lokale der du ønsker å etablere deg eller eventuelt bygge dette lokale hvis dette er nødvendig.

For de fleste vil det mest aktuelle være å leie et lokale. Jeg anbefaler her at du leser min artikkelserie om “Leie av lokaler“.

Domene, e-post og nettsider

Nå som du også har en adresse er det på tide å kjøpe domene til firmanavnet og evt. varemerke hvis du ikke allerede har gjort det og få satt opp de e-postadressene du trenger på dette domene. Dette fordi det ser langt mer profesjonelt å kommunisere med potensielle leverandører, samarbeidspartnere, medarbeidere og kunder gjennom et eget domene enn via en Gmail eller Hotmail adresse-

Kontakt så en webdesigner som du får til å designe selskapets første midlertidige nettsider. Bruk her god tid sammen med webdesigneren på hvilken visuell profil virksomheten skal ha for å gi potensielle kunder det rette førsteinntrykket. Den visuelle profilen som velges her må du så bruke i all skriftlig kommunikasjon du gjør i fremtiden, slik at alt bygger opp under den samme visuelle profilen.

Jeg anbefaler at du her leser min artikkelserie om “Visuell profil” for å lære alt du bør tenke på i denne sammenheng.

Innkjøp av anleggs- og driftsmidler

Samtidig som du får dine første nettsider utviklet må du kjøpe inn alle anleggs- og driftsmidlene selskapet trenger for å kunne starte opp og levere sine førte ordre. 


Rekruttering

Før du får rekruttert alle medarbeiderne du trenger kan du ikke starte opp selskapet for fult. Du må derfor starte rekrutteringen nå og være forberedt at dette vil være en vanskelig prosess hvis du ønsker å få tak i de beste. Dette fordi du ikke har noe å vise til og alt du har å tilby er svært usikkert for dem.

Jeg anbefaler at du her leser min artikkelserie om “Rekruttering” for å lære alt du trenger å vite om rekruttering prosessen. 

 Opplæring

Når medarbeiderne du trenger endelig er rekruttert må alle læres opp i jobbene sine og alt innkjøpt utstyr må prøves ut skikkelig, slik at alle er sikre på at alt virker på korrekt måte og alle vet hvordan alt utstyr og alle prosedyrer skal utføres. Inkludert hvilket regelverk som skal følges. 

Jeg anbefaler at du her leser min artikkelserie om “Opplæring” for nærmere informasjon om denne prosessen.

Når alt dette er gjort kan du gå videre og begynne på selve lanseringen av forretningsideen og selskapets verditilbud. 

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Gründerskolen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Etableringsprosessen: Fase 2 – Fra planlegging til etableringInnovasjonsmodell >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Gründer / Entreprenør
 • Gründerskolen
 • Før du starter entreprenør/grunderprosessen
 • Suksesskriterier for en entreprenør/grunder
 • Etableringsprosessen til en entreprenør/grunder
 • Etableringsprosessen: Fase 1 – Fra ide til beslutning
 • Etableringsprosessen: Fase 2 – Fra planlegging til etablering
 • Etableringsprosessen: Fase 3 – Fra registrering til lansering av selskapet
 • Innovasjonsmodell
 • Idéfasen
 • Research fasen
 • Beslutningsfasen – skal vi gå videre med ideen eller ikke?
 • Planleggingsfasen til entreprenøren/grunderen
 • Kapitaliseringsfasen til entreprenøren/grunderen
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Driftsfasen til selskapet